Hauketo gård

Revisjon per 28. okt. 2020 kl. 12:08 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Hauketo, gård med gnr. 186/1, Øvre Prinsdals vei 1. Navnet er sammensatt av fuglenavnet hauk og to, liten gresslette. Gården var krongods i 1617, og ble 1665 solgt til rustmester Jacob Jenssøn Nordmand. Før Mosseveien ble anlagt på midten av 1800-tallet, gikk hovedveien, Den Fredrikshaldske Kongevei gjennom tunet.

Hauketo skole ble bygd 1861–62 og tatt i bruk i 1863 på en tomt utskilt fra gården. Det var Vilhelm Hansen på Hauketo som fradelte 1/25 av gården og solgte denne gårdsparten til Aker prestegjelds skoleformannsskap for 750 spesidaler. Skolen ble imidlertid nedlagt 31 år senere. I 1917 ble gården solgt til P. Solberg, og det ble drevet landhandel her. I dag er to våningshus og et stabbur bevart. Det eldste våningshuset er et svalganghus fra 1700-tallet. Det ble lenge brukt som hvilested for veifarende langs Den fredrikshaldske kongevei. Deres hester fikk hvile i stallen som til sent i 1960-årene lå på motsatt side av Øvre Prinsdals vei. I stallbygningen av reisverk var det sju åpne spilltau. Etter krigen var det svært forfallent, men gjennomgikk en omfatende restaurering i 1980-årene. Det er vesentlig ombygd. Det yngste huset er et stort sveitserstilshus. Gården er regulert til bevaring, og den er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.