Heggelielva

Revisjon per 6. feb. 2019 kl. 08:49 av KAT (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Heggelielva, eldre navn Ljosa, Sørkedalselvas vestre hovedtilløp. Heggelielva løper fra Søndre Heggelivann (488 moh) på Krokskogen, Ringerike kommune, og ble tidligere kalt Store Heggelivann. Herfra renner elven via Sloravannet til sammenløpet med Langlielva ved Sørkedalen kirke. Nedenfor elvemøtet heter elva Sørkedalselva.

Heggelielvas øverste kilder finner på sørsiden av Oppkuven (704 moh) i Ringerike kommune der et par mindre bekker har avløp til Store Oppkuvvannet (583 moh). Herfra fører Oppkuvbekken nordvestover via noen mindre sjøer til nordenden av Nordre Heggelivann (500 moh); fra sørenden av dette kort elvestrekning sørover til Søndre Heggelivann. Heggelielvas øvre løp ligger i Ringerike kommune; ca 2 km nedenfor Søndre Heggelivann renner den inn i Oslo. Viktigste tilløp er fra nord Storebekken og Tverrelva, som munner ut i Heggelielva ved henholdsvis «kneet» i elva ved Storebekkhytta og mellom Øvre Lyse og Lysebråtan, og fra sør Fløyta og Kolabekken som munner ut i Heggelielva hhv. vest for Sloravannet og tvers overfor munningen av Tverrelva.

Heggelielva var tidligere en viktig elv for tømmerfløting, og deler av elvebredden er forsterket, bl.a. ved Gryta vest for Slora. Men Heggelielva var såpass stri at det var vanskelig å få tømmeret ned uten at det satte seg fast i fosser og stryk. Det ble derfor bygd en tømmerrenne fra Søndre Heggelivann via Otertjern til Sloravannet. Otertjernsrenna var i bruk fra 1925 til 1935. Otertjernene ble demmet opp for å lette fløtingen, og fremdeles kan man finne spor av anlegget.