Herman Foss’ gate

Revisjon per 22. mar. 2018 kl. 12:10 av Øyvind (diskusjon | bidrag)

Herman Foss’ gate, Ila, bydel St. Hanshaugen, fra Brandts gate, forbi nordsiden av Ila skole, til Ilagata. Leiegårdsbebyggelse. Oppkalt 1874 etter oberstløytnant Henrik Herman Foss (1790–1853), statsråd, medlem av konstitusjonskomiteen og den norsk-svenske unionskomité i Stockholm. Foss var ordfører i Christiania 1838. Wergelands dikt «Nu hvil dig Borger» er tilegnet Foss.

Bygninger m.m.:

10. En femetasjes leiegård bak Ila skole. I en leilighet i annen etasje bodde i de første krigsårene den jødiske enkefru Sara Selikowitz (f. Kraemer 1880), hun hadde vært gift med Aron Michael Selikowitz (1881–1920). Hun hadde to døtre og to sønner. Døtrene Hannah (f. 1901) som var disponent for Storgatens Nye Dresshus i Storgata 23 og Frida Krømer (f. 1903) som var musikklærerinne, bodde sammen med henne. Sønnen Philip Krømer (1905–98) var gift med Ronja Kristine Jansen og bodde i Eckersbergs gate 13, og Heimann i Calmeyers gate 6. Sammen med døtrene ble hun deportert med Donau 26. november 1942 og drept i gasskammer i Auschwitz like etter ankomsten 1. desember. Philip ble arrestert og satt på Berg til sommeren 1943. Heimann kom seg over til Sverige.