Hjemmets Kolonihage

Revisjon per 25. sep. 2017 kl. 11:53 av Emotion (diskusjon | bidrag) (Created page with "Sarpsborggata 1b, grunnlagt 1912 etter initiativ av direktør Ole Sundbø i ukebladet «Hjemmet». Kolonihagen ble anlagt på et areal leid av gården østre Bjølsen, som da...")
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Sarpsborggata 1b, grunnlagt 1912 etter initiativ av direktør Ole Sundbø i ukebladet «Hjemmet». Kolonihagen ble anlagt på et areal leid av gården østre Bjølsen, som da var eid av statsminister Jens Bratlie. Hjemmets Kolonihage er således den eneste i Oslo som ikke er anlagt på kommunal grunn. Kolonihagen ble først anlagt med 150 parseller, hver på 170 m2, senere ble antallet parseller utvidet til 174. Fra starten tok ukebladet «Hjemmet» på seg alle utgifter vedrørende selve anlegget og ga også bidrag til drift. I 1920 gikk kolonihagen over i kommunal eie. Pga. gateregulering på 1920-tallet ble antallet parseller redusert, 2010 er antallet 108. – Bilde, se neste side.

Referanser til denne artikkelen

Bjølsen dppage2