Kategori

Forskjell mellom versjoner av «Dyreliv»

Linje 2: Linje 2:
  
 
Mange områder har et unikt plante- og dyreliv eller inneholder landskapselementer som gjør dem verneverdige i lokal, nasjonal eller internasjonal sammenheng. Det gjelder spesielt på øyene og langs fjorden, der mange arter har sin eneste eller en av få forekomster i Norge. Flere av øyene er også viktige hekkeplasser for sjøfugl. I enkelte områder av Marka finnes bestander av gammelskog som er eneste biotop for mange dyre- og plantearter. Flere steder er kulturlandskapet enestående, som f.eks. i Maridalen. Befolkningstettheten, arealbruk og krav om utbygging fører til at mange av de verneverdige områdene er truet, særlig fordi mange av dem er svært små.
 
Mange områder har et unikt plante- og dyreliv eller inneholder landskapselementer som gjør dem verneverdige i lokal, nasjonal eller internasjonal sammenheng. Det gjelder spesielt på øyene og langs fjorden, der mange arter har sin eneste eller en av få forekomster i Norge. Flere av øyene er også viktige hekkeplasser for sjøfugl. I enkelte områder av Marka finnes bestander av gammelskog som er eneste biotop for mange dyre- og plantearter. Flere steder er kulturlandskapet enestående, som f.eks. i Maridalen. Befolkningstettheten, arealbruk og krav om utbygging fører til at mange av de verneverdige områdene er truet, særlig fordi mange av dem er svært små.
[[Category:Naturforhold]]
+
[[Category:Naturgeografi]]

Revisjonen fra 10. aug. 2018 kl. 13:42

Mangfoldigheten og frodigheten som viser seg i hovedstadens planteliv, finnes også i dyrelivet. Særlig langs vassdragene, på øyene og på steder hvor den naturlige vegetasjonen har fått være i fred, er det områder med rikt dyreliv. Enkelte arter har tilpasset seg og har sin hovedutbredelse i bykjernen, som brunrotte, gråspurv og bydue. På den andre siden: i de fjerneste delene av Marka er det registrert enkelte streif av bjørn, og gaupe opptrer regelmessig. Det er påvist 45 ville pattedyrarter og over 250 fuglearter i byen.

Mange områder har et unikt plante- og dyreliv eller inneholder landskapselementer som gjør dem verneverdige i lokal, nasjonal eller internasjonal sammenheng. Det gjelder spesielt på øyene og langs fjorden, der mange arter har sin eneste eller en av få forekomster i Norge. Flere av øyene er også viktige hekkeplasser for sjøfugl. I enkelte områder av Marka finnes bestander av gammelskog som er eneste biotop for mange dyre- og plantearter. Flere steder er kulturlandskapet enestående, som f.eks. i Maridalen. Befolkningstettheten, arealbruk og krav om utbygging fører til at mange av de verneverdige områdene er truet, særlig fordi mange av dem er svært små.

Sider i kategorien «Dyreliv»

Denne kategorien inneholder kun følgende side.