Kategori

Tidligere bydeler

Revisjon per 7. aug. 2018 kl. 12:13 av Astrid (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Den første organisering i bydeler ble foretatt 1973, da kommunen ble inndelt i 40 bydelsområder. I realiteten ble det bare opprettet 34 bydeler, da seks områder først skulle skilles ut som bydeler med egne bydelsutvalg etter hvert som disse bydelene ble utbygget.

Den store bydelsreformen i 1988 førte til opprettelse av 25 bydeler (samt Marka); disse fikk ansvar for store deler av sosial- og primærhelsetjenesten samt barnehagedriften. Man endret også grensene i indre by slik at selve sentrum ikke lenger inngikk i bydelene. Desentraliseringen ble gjennomført fra 1. juli 1988. I 2003 ble antallet bydeler redusert fra 25 til 15 med virkning fra 1. jan. 2004.