Kjelsås skole

Revisjon per 20. aug. 2019 kl. 19:10 av KAT (diskusjon | bidrag)

Kjelsås skole, Asbjørnsens vei 3, barneskole (1–7), opprettet som barneskole (folkeskole) 1881, besluttet nedlagt da Grefsen skole ble oppført 1903–05. Utviklingen krevde imidlertid ny skole på Kjelsås, en bygning tegnet av ark. Harald Bødtker ble reist og tatt i bruk 1917, tilbygg ved ark. Georg Greve 1933, ny utvidelse 1959.

Under mesteparten av okkupasjonstiden var det undervisning på skolen, også for elevene fra Grefsen skole, som var rekvirert til kaserne. Dette gjorde at det både var formiddags- og ettermiddagsundervisning. Mot slutten av krigen ble deler av tyskernes lager på Sjursøya flyttet til Kjelsås skole.

For ungdomsskolen, opprettet 1973, ble det nødvendig med nybygging, ombygging og modernisering av skoleanlegget som også fikk en idrettshall. Solemskogen småskole er nå innlemmet i Kjelsås skole. Ungdomstrinnet ble 1997 flyttet til den nye Engebråten skole. Kjelsås skole har byomfattende spesialgrupper for elever med spesielle behov. Skolen var blant de første i Oslo til å tilby 2. fremmedspråk på barnetrinnet.

Kjelsås skole ble rehabilitert og utbygd 2012–14. Den har fått nytt bibliotek og en rekke spesialrom som naturfag, mat og helse, kunst og håndverk og en musikkavdeling med inngang til aula. Kunstnerisk utsmykning ved Jon Gundersen og Elise Storsveen. I skolegården står Nina Sundbyes statue av Mor Åse og Peer Gynt.

Skolen hadde de høyeste elevtallene i skolens historie rundt 1960 (782 elever). Skoleåret 2018/19 var Kjelsås skole en av byens største barneskoler med 747 elever. Kjelsås Skoles Musikkorps stiftet 16. okt. 1947. Også Kjelsås skoles sangkor og Kjelsås skoles strykeorkester.

På skolen ligger Kjelsås idrettshall, som drives av Kjelsås IL. Idrettshallen har spillflate merket for basketball (fire baner), håndball og volleyball (to baner).