Kranbryggen

Revisjon per 6. apr. 2022 kl. 13:13 av Astrid (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Situasjons Carte over den ved Christiania Bye beliggende Kran-brygge. Treschows kran er markert med A og E. Tollbodens bryggeanlegg er markert G.Utsnitt av Treschows kran Amtskartsamlingen 1777. Amt 2/1777-Kristiania amt nr. 25, 1:250. Ukjent/ Kartverket

Kranbryggen, et skipsreparasjonsanlegg som ble etablert av skipsreder og industripioner Gerhard Treschow (1659 – 1719), rett før eller rett etter 1700. Anlegget ble bygd på en frittstående laftekasse ytterst på sørsiden av Nordre brygge i Bjørvika, og forbundet til bryggen med en landgang.

Anlegget

Treschow fikk utført nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid på sine egne og andres skip ved Kranbryggen. Anlegget var utstyrt med et bekbrenneri (til destillasjon av tjære), en stor sjøbod med verksted, en ruvende mastekran som var godt synlig fra store deler av byen, og en bradbenk som ble brukt til kjølhaling av skip. Kranen ble brukt til å løfte på plass eller heise i land master, bommer, rær og annet tyngre utstyr og materialer.

Kranbryggen ble flyttet til Nyland og ble på folkemunne kalt Brinchekrana etter 1839. Maleri av H. M. Erken ca. 1830. Norsk Maritimt Museum.

Historikk

Kranbryggen ble delvis ødelagt under den svenske okkupasjon av Christiania vinteren 1716. Anlegget ble satt i stand av borgerkaptein Anders Elieson, som i 1730 fikk kongelig privilegium og enerett innenfor en mils avstand fra byen til kjølhaling og reparasjonsarbeider på skip. I 1779/80 flyttet daværende eier og kjøpmann Johan Fr. Samuelsen kran og øvrig virksomhet til sørvestsiden av Akerselva, på en utfylt tange som senere fikk navnet Nyland. Den opprinnelige Kranbryggen ble kjøpt av branninspektør Ernst Hiørring og navnet Hiørringbryggen ble hengende ved.

På Nyland ble en ny kran satt opp i 1794, bygd inn i et to-etasjers laftehus som senere ble utvidet med enda en etasje, og på folkemunne ble anlegget kalt Kranbryggen eller bare Krana. Etter flere eierskifter ble Krana kjøpt i 1839 av kaptein Christian Nielsen Brinch (1790-1873), som fortsatte skipsreparasjonsvirksomheten. I 1840-årene bygde Brinch noen seilskuter til eget formål, deretter ble det bygd skip for andres regning og barken «Oslo» sjøsatt i 1865 var det første. Verftet ble kjent som Brinchekrana og det siste seilskipet som ble sjøsatt var barken «Broderfolket» i 1878. Da hadde Brinch allerede solgt anlegget til kommunen. Etter en enkel ombygging og ferdigstillelse i 1888 fikk anlegget tilbake navnet Kranbryggen og betjente blant annet Fred. Olsens gods- og passasjerlinjer til Grangemouth og Newcastle. I årene 2003-2008 ble Operahuset bygget på tomten.