Forskjell mellom versjoner av «Krist kirkegård»

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
(Created page with "Grubbegata 19, ble anlagt «i den store Pestis Tid Aar 1654» som begravelsesplass for Akershus slottsmenighet, senere Garnisonsmenigheten. Denne tilknytningen er nok også op...")
 
Linje 1: Linje 1:
Grubbegata 19, ble anlagt «i den store Pestis Tid Aar 1654» som begravelsesplass for Akershus slottsmenighet, senere Garnisonsmenigheten. Denne tilknytningen er nok også opphav til den folkelige betegnelsen «Krigs kirkegård». Opprinnelig var kirkegården meget liten, men ble utvidet 1835, 1840 og 1856 slik at den nådde ned til Møllergata. I 1901 ble deler av kirkegården overlatt kommunen i forbindelse med et planlagt rådhus på Hammersborg. 1935–36 gikk et areal av kirkegården med til utvidelse av Møllergata. Ved Grubbegatas forlengelse 1945–46 ble kirkegårdsarealet ytterligere innskrenket. Christ kirkegård opphørte å være begravelsesplass 1924. Etter at fredningstiden på 40 år var utløpt, ble de bevaringsverdige monumentene flyttet fra den nedre til den øvre delen av kirkegården. Øvre del er fredet. 1960 lagt ut til minnepark. Ved inngangen står en kalksteinsstøtte med et jernkors øverst til minne om pesten 1654. Nedre del ble utlagt til park 1964, har fått lekeapparater og kalles nå Hammersborg lekepark. Gravlunden ble rehabilitert 1999–2000.
+
'''Christ kirkegård''', [[Grubbegata]] 19, ble anlagt «i den store Pestis Tid Aar 1654» som begravelsesplass for [[Akershus slottskirke|Akershus slottsmenighet]], senere [[Garnisonskirken|Garnisonsmenigheten]]. Denne tilknytningen er nok også opphav til den folkelige betegnelsen «Krigs kirkegård». Opprinnelig var kirkegården meget liten, men ble utvidet 1835, 1840 og 1856 slik at den nådde ned til [[Møllergata|Møllergata.]] I 1901 ble deler av kirkegården overlatt kommunen i forbindelse med et planlagt rådhus på [[Hammersborg (strøk)|Hammersborg]]. 1935–36 gikk et areal av kirkegården med til utvidelse av Møllergata. Ved Grubbegatas forlengelse 1945–46 ble kirkegårdsarealet ytterligere innskrenket. Christ kirkegård opphørte å være begravelsesplass 1924. Etter at fredningstiden på 40 år var utløpt, ble de bevaringsverdige monumentene flyttet fra den nedre til den øvre delen av kirkegården. Øvre del er fredet. 1960 lagt ut til minnepark. Ved inngangen står en kalksteinsstøtte med et jernkors øverst til minne om pesten 1654. Nedre del ble utlagt til park 1964, har fått lekeapparater og kalles nå ''Hammersborg lekepark''. Gravlunden ble rehabilitert 1999–2000.
  
Av kjente personer som ble gravlagt her, kan nevnes bondeføreren Christian Lofthuus (1750–97), oberst Andreas Samuel Krebs (1766–1818) – kjent for sine seirer i krigen mot Sverige 1814 (hans minnesmerke bekranses fortsatt hver 17. mai av H. M. Kongens Garde), og eidsvollmennene, generalløytnant Palle Rømer Fleischer (1781–1851), generalmajor Johan Daniel Fredrik Petersen (1757–1816) og general Fredrik Wilhelm Bruenech Stabell (1763–1836). Edvard Munchs foreldre, Laura født Bjølstad (1838–68) og Christian Munch (1817–89), og søster, Sofie (1862–77), er også begravd her.
+
Av kjente personer som ble gravlagt her, kan nevnes bondeføreren Christian Lofthuus (1750–97), oberst Andreas Samuel Krebs (1766–1818) – kjent for sine seire i krigen mot Sverige 1814 (hans minnesmerke bekranses fortsatt hver 17. mai av H. M. Kongens Garde), og eidsvollmennene, generalløytnant Palle Rømer Fleischer (1781–1851), generalmajor Johan Daniel Fredrik Petersen (1757–1816) og general Fredrik Wilhelm Bruenech Stabell (1763–1836). Edvard Munchs foreldre, Laura født Bjølstad (1838–68) og Christian Munch (1817–89), og søster, Sofie (1862–77), er også begravd her.
  
== Referanser til denne artikkelen ==
+
[[Kategori:Kirkegårder]]
 
 
[[Grubbegata]], [[Hammersborg]], [[Kirkegårder og gravlunder]]
 

Revisjonen fra 29. jun. 2018 kl. 11:18

Christ kirkegård, Grubbegata 19, ble anlagt «i den store Pestis Tid Aar 1654» som begravelsesplass for Akershus slottsmenighet, senere Garnisonsmenigheten. Denne tilknytningen er nok også opphav til den folkelige betegnelsen «Krigs kirkegård». Opprinnelig var kirkegården meget liten, men ble utvidet 1835, 1840 og 1856 slik at den nådde ned til Møllergata. I 1901 ble deler av kirkegården overlatt kommunen i forbindelse med et planlagt rådhus på Hammersborg. 1935–36 gikk et areal av kirkegården med til utvidelse av Møllergata. Ved Grubbegatas forlengelse 1945–46 ble kirkegårdsarealet ytterligere innskrenket. Christ kirkegård opphørte å være begravelsesplass 1924. Etter at fredningstiden på 40 år var utløpt, ble de bevaringsverdige monumentene flyttet fra den nedre til den øvre delen av kirkegården. Øvre del er fredet. 1960 lagt ut til minnepark. Ved inngangen står en kalksteinsstøtte med et jernkors øverst til minne om pesten 1654. Nedre del ble utlagt til park 1964, har fått lekeapparater og kalles nå Hammersborg lekepark. Gravlunden ble rehabilitert 1999–2000.

Av kjente personer som ble gravlagt her, kan nevnes bondeføreren Christian Lofthuus (1750–97), oberst Andreas Samuel Krebs (1766–1818) – kjent for sine seire i krigen mot Sverige 1814 (hans minnesmerke bekranses fortsatt hver 17. mai av H. M. Kongens Garde), og eidsvollmennene, generalløytnant Palle Rømer Fleischer (1781–1851), generalmajor Johan Daniel Fredrik Petersen (1757–1816) og general Fredrik Wilhelm Bruenech Stabell (1763–1836). Edvard Munchs foreldre, Laura født Bjølstad (1838–68) og Christian Munch (1817–89), og søster, Sofie (1862–77), er også begravd her.