Kristian Auberts vei

Den utskrivbare versjonen støttes ikke lenger eller har rendringsfeil. Oppdater eventuelle bokmerker i nettleseren din og bruk nettleserens standard utskriftsfunksjon i stedet.
Kristian Auberts vei, Juli 2021 Foto: Aslak Malmåsen

Kristian Auberts vei, Røa, bydel Vestre Aker, fra Vækerøveien til Harald Løvenskiolds vei. Veien het opprinnelig Holtehagen (1936), navnet ble endret til Sportsplassveien etter Røa idrettspark som veien går forbi (se Røa Idrettslag). I 1946 endret den navn og ble oppkalt etter idrettslederen, brannkonstabel Kristian Aubert (1909–42), som ble drept under gestapoforhør. En minnestøtte over Kristian Aubert er reist ved veien ovenfor sportsplassen. Fra Kristian Auberts vei til Finnhaugveien går Nøtteveien.

20. Røa idrettslags baneanlegg med klubbhus og idrettshall. Her lå også Røa kino.