Langlielva

Revisjon per 26. mai 2018 kl. 10:27 av Øyvind (diskusjon | bidrag)

Langlielva, den østre av Sørkedalselvas to kildeelever. Langlielva renner fra Langlivannet med minstevannføring 0,3 m3/sekund som kan reduseres til 0,1 m³/sekund i tørkeperioder. Den renner sørover til elvemøtet med Heggelielva ved Sørkedalen kirke, 7 km lang; nedenfor elvemøtet heter elva Sørkedalselva.

Langlielva har sin øverste og viktigste kilde ved Kyrkeberget (652 moh), nord for Storflåtan på Krokskogen i Ringerike. Herfra renner Vambubekken til nordenden av Storflåtan, og fra denne fører elv sørøstover gjennom Vesleflåtan til Svarten hvorfra Svartelva løper gjennom Kringla til Langlivannet. Grensen mellom Ringerike og Oslo krysser Langlivannet vest-øst omtrent på midten. Viktigste tilløp til Oslos del av Langlielva er Svartorsæterbekken som kommer fra Kobberhaugtjernet.