Langvik

Langvik, Langviksveien 17, tidligere gårdsbruk ved LangvikbuktaBygdøy. Her lå fra omkring 1830 restaurant- og danselokalet Langvik, som blant annet var åsted for russens tradisjonelle russelag og som av Peter Chr. Asbjørnsen i 1843 ble skildret som frivolt. Våningshuset fra omkring 1800 står fortsatt. Se også Fredriksborg og Fredriksborgs Tivoli.