Lindern gård

Revisjon per 21. nov. 2019 kl. 15:56 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Lindern, gård med gnr. 55/1, Thulstrups gate 3. Navnet kommer av norrønt Lindarin, av trenavnet lind og vin, eng. Gården nevnes første gang i 1301. I 1396 var gården delt i to. Fra 1532 oppføres den ene som krongods, mens den andre, Lindern Ødegård, hører til Hovedøygodset. I 1629 ble det meste av Lindern lagt ut til bymark og slettet av jordebøkene. Kun Lindern Øde-eng ble opprettholdt som eget bruk.

Gården ble delt opp i flere løkkeeiendommer som ble eid av borgere i Christiania inntil den i 1861 ble solgt til Magdalenastiftelsen, som solgte den 1899. Diakonhjemmets Sygehus holdt til her en kort tid. Fra 1909 tilhørte den Oslo kommune, og ble brukt til spesialskolen Lindern skole, fra 1913 kalt Gjetemyren skole, Lindern skole fra 1975. Skolen flyttet gradvis til Sollerud fra slutten av 1970-årene, den var etablert der ti år senere, og heter nå Sollerudstranda skole. Virksomheten på Lindern ble helt avsluttet i begynnelsen av 1990-årene. Bygningene inngikk senere som en del av Veterinærhøgskolen. To mindre gårdsbygninger brukes som barnehager.