Ljan skole

Revisjon per 25. sep. 2017 kl. 09:57 av Emotion (diskusjon | bidrag) (Created page with "Gladvollveien 35, barneskole (1–7), opprettet 1894 for å avløse den gamle Hauketo skole; bygningen oppført av arkitekt Schilling. Nybygg påtenkt allerede 1905, men utsat...")
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Gladvollveien 35, barneskole (1–7), opprettet 1894 for å avløse den gamle Hauketo skole; bygningen oppført av arkitekt Schilling. Nybygg påtenkt allerede 1905, men utsatt til 1920 da ny tomt ble innkjøpt. Arkitektene Christian Morgenstierne og Arne Eide laget forslag til en murbygning i to etasjer, tegnet etter mønster av herregården på Stubljan. Skolen stod ferdig 1923. Skolen ferdig rehabilitert 2001. Skolen var blant de første i Oslo til å tilby 2. fremmedspråk på barnetrinnet. Skolen hadde de høyeste elevtallene i skolens historie rundt 1955 (550 elever). Skoleåret 2008/09 hadde skolen 243 elever. Ljan Skoles Musikkorps ble stiftet 18. nov. 1948.

Referanser til denne artikkelen

Gladvollveien