Ljan stasjon

Revisjon per 25. sep. 2017 kl. 09:57 av Emotion (diskusjon | bidrag) (Created page with "Ubetjent jernbanestasjon på Østfoldbanen ved km 7,15, på oversiden av Mosseveien like sør for Katten, anlagt som stasjon 1879, fjernstyrt fra 1987, ubetjent fra 1988. I fo...")
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Ubetjent jernbanestasjon på Østfoldbanen ved km 7,15, på oversiden av Mosseveien like sør for Katten, anlagt som stasjon 1879, fjernstyrt fra 1987, ubetjent fra 1988. I forbindelse med planlegging av dobbeltspor ble det i begynnelsen av 1920-årene foretatt en stor linjeomlegging Ljan–Holm, noe som medførte at Ljansbroen ble fjernet og Ljan stasjon flyttet. Den gamle stasjonsbygningen ble revet, og erstattet av en ny i mur (ark. Gerhard Fischer ved NSBs arkitektkontor). Det nye stasjonsanlegget, som stod ferdig 1923, består av flere bygninger, det er utført i nyklassisisme, og regnes som et usedvanlig fint stasjonsanlegg, fredet. – Bilder, se neste side.

Referanser i denne artikkelen

Ljansbroen

Referanser til denne artikkelen

Ljabruveien