Manglerudveien

Manglerudveien, Manglerud, bydel Østensjø, fra Svartdalsveien til snuplass øst for Høyenhallveien, ved gangveien over E 6. Oppkalt 1917 etter Manglerud-gårdene. Blokker og småhus som tilhører OBOS-borettslagene Manglerud og Magnefaret, oppført 1947–54, se Manglerud.