Mikaelkirken, Kristensamfunnets kirke

Revisjon per 22. mai 2022 kl. 20:14 av Sylvi (diskusjon | bidrag)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Mikaelkirken sett fra Oscars gate med kirkerommet nærmest kamera og kontor/møterom til venstre. Foto 2022: Sylvi Baardseth Panjwani

Mikaelkirken, Kristensamfunnets kirke, Oscars gate 84, ligger litt tilbaketrukket fra Oscars gate, vis à vis Den franske skolen (tidl. Vestheim skole), i et skrånende terreng. Den er en liten bygning, tidligere sammenbygd med eldre villa (Inkognito terrasse 9). Den ble oppført 1990 i Steiner-inspirert arkitektur (ark. Asmussens arkitektkontor v/Jan Arve Andersen).

Trossamfunnet Kristensamfunnet ble grunnlagt i Tyskland 1922, i Norge fra 1927. Menigheten i Oslo har ca. 1800 medlemmer. Kirkebygget er søkt tilpasset omgivelsene og terrenget, er beskjedent i uttrykket, utformet i goetheanistisk stil. Bygningen er konstruert i betong, et parti med inngang og garderobe samt trapp som forbinder Oscars gate med Inkognito terrasse, er forblendet med grovhuggen granitt. Selve kirkedelens fasade mot gaten har en enkel utforming med inngangsparti og et lite høytsittende vindu. Kirkerommet har 70 sitteplasser.