Minneparken

Revisjon per 18. nov. 2020 kl. 11:09 av Astrid (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Ruinparken i Oslo, 2019. Foto: Astrid Des Rosiers

Minneparken, også kalt Ruinparken, Gamlebyen, ved krysset Oslo gate/Bispegata, bydel Gamle Oslo. Parkanlegget omfatter en del av Oslos geistlige sentrum i middelalderen. Arkeologiske utgravninger foretatt under ledelse av arkitekt Gerhard Fischer har avdekket grunnmurene til flere bygninger. Nærmest Bispegata ligger grunnmuren til Sankt Hallvardkatedralen. Videre finnes her grunnmurrester av et dominikanerkloster fra 1200-tallet, Olavsklosteret med Olavs kirke. Etter reformasjonen bodde Oslo biskop på klosterets grunn (til 1985). Den nye bispegård ble oppført 1882–84. Nord for klosteret lå Korskirken, en mindre sognekirke fra 1300-tallet. På den andre siden av Oslo gate lå bispeborgen.

Bystyret vedtok 1918 å opprette Minneparken på den daværende St. Halvards plass. Her hadde det fra 1870-årene vært en liten park. Befolkningen i Gamlebyen ville beholde den beskjedne parken de selv hadde tatt initiativ til og støttet økonomisk. Bystyrevedtaket ble derfor møtt med skepsis fra lokalt hold.

Ruinparken i Gamlebyen med ruiner etter St. Hallvardkatedralen. Katedralen ble bygd i begynnelsen av 1100-tallet på en flate nær middelalderbyens høyeste punkt og viet til Oslos skytshelgen Sankt Hallvard. Foto: Nasjonalbiblioteket

Etter omfattende utgravninger ble arkitekt Fischers plan for utformingen av Minneparken godkjent 1928, og parken ble høytidelig åpnet fire år etter med tale av riksantikvar Harry Fett. Korskirkeområdet ble parkmessig istandsatt i løpet av 1930-årene. Klosterhagen ble gjort ferdig i forbindelse med byjubileet 1950. Ny istandsetting og utbedring 1991.