Nordre Malmøya naturreservat

Revisjon per 17. aug. 2018 kl. 18:03 av Øyvind (diskusjon | bidrag)

Nordre Malmøya naturreservat, opprettet 27. juni 2008, omfatter i alt 25 daa landareal og ligger på øyas nordøstre del vest for Sundveien. Formålet med naturreservatet er å bevare særpregete geologiske forekomster med fossilførende lagdelte bergarter av høy vitenskapelig og pedagogisk verdi. Formålet er også å bevare et særpreget område med spesiell naturtype, variasjon i vegetasjonstyper og artsrik flora med flere sjeldne arter.