Nordseterhjemmet

Nordseterhjemmet, Nyquistveien 28, bydel Nordstrand, sykehjem som ligger like ved Nordseter gård. Nordseterhjemmet ble oppført 1986 (ark. Alf Bastiansen og Alex Christiansen). Det har 90 vanlige langtidsplasser, 16 trygghetsplasser og 25 dagsenterplasser. Sykehjemmet eies og drives av Oslo kommune.