Norsk-Engelsk Tobakkfabrikk

Revisjon per 6. nov. 2020 kl. 16:52 av Trond (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Norsk-Engelsk Tobakkfabrikk, NETO, tidligere tobakksfabrikk etablert i 1930 med administrasjon i St. Olavs gate 26 og fabrikk i Grefsenveien 26. Fabrikkens mest kjente sigarettmerke var «South State». Fabrikken ble nedlagt i slutten av 1960-årene.

Historikk

NETO ble etablert som en fortsettelse av det norske produksjonsselskapet til det multinasjonale selskapet British-American Tobacco Company (BAT). BAT var et av verdens største tobakksvarekonsern, og ble dannet i 1902 som et eksportsamarbeid til tredjeland mellom American Tobacco Company og britiske Imperial Tobacco Company. Konsernet opprettet i 1905 et norsk produksjonsselskap for sigaretter, fra 1914 også skråtobakk.

Den norske tobakkindustrien reagerte mot dette forsøket på å erobre en dominerende posisjon på det norske markedet og startet i 1915 en langvarig boikott av detaljister og grossister som førte BATs varer. Norske konkurransemyndigheter erklærte i 1928 boikotten for lovlig, og striden endte med forlik i 1930. Forliket bestod i at BATs norske selskap ble solgt til det nyopprettede NETO, hvor BAT og Johan H. Andresen, eneeier av J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik, hver skulle eie 45 %. Andresen ble i 1933 eneeier av NETO.