Nydalen

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
En del av boligblokkene på østsiden av Akerselva i 2009. - Foto Algkalv (talk) / Creativve Commons

Nydalen, kortform av Nygårdsdalen, etter gården Nygård. I middelalderen ble Nydalen kalt Fallandadalen, dalen med fossefallene. Nydalen ligger i bydel Nordre Aker i Akerselvas dalføre sørover fra Brekke til Lillo.

Nydalen var tidligere fabrikk- og boligstrøk, nå hovedsakelig boliger, tjenesteytende næringer og utdanningsinstitusjoner. Til omkring midten av 1800-tallet var dalen stort sett skogbevokst, med enkelte sagbruk og gårdene Lillo og Nygård. Bebyggelsen tiltok da tekstilfabrikken Nydalens Compagnie ble anlagt 1845–46 og Christiania Spigerverk 1853. Nydalen er siden 1947 stoppested på Gjøvikbanen. T-banelinje ble åpnet til Nydalen 2003; T-baneringen fullført 2006. I 2017 åpnet Park Vest.

Nydalen lå tidligere som et eget industrisamfunn utenfor byen. En del av det som tidligere var boligbegyggelse for de ca. 2000 arbeiderne ligger langs Maridalsveien, i Frysjaveien, øverst i Sandakerveien og i tverrveiene overfor Ringveien.

I 1980- og 1990-årene skiftet området helt karakter. De store gamle industribedriftene måtte innstille driften, og et stort antall nye bedrifter har etablert seg i området. Største eiendomsbesitter og -utvikler er Avantor AS. Ovenfor Nydalsbroen, i de gamle bygningene til Nydalens Compagnie og en del nybygde, er det opprettet en næringspark, «Nydalen Park», se også Gjerdrums vei. I områdene sør for Ringveien, som tidligere var dominert av Christiania Spigerverk, nå gjerne kalt «Nydalsbyen», har det vokst frem et bydelssenter med store forretnings- og administrasjonsbygg, bl.a. for flere IT-bedrifter samt TV2 og TVNorge, Bokklubben, Hjemmet Mortensen og Schibsted, som anla sitt nye, store trykkeri her. Flere gamle industribygninger er rehabilitert og ombygd til ny bruk, bl.a. Spigerverkets gamle administrasjonsbygg, som nå huser ABC Revisjon AS. Etter 2000 har Riksteateret og Rikskonsertene overtatt bygningen til NRK Drama, Spigerverkets gamle jernlagerbygning ved Gullhaug torg. Her er det også bygd et nytt torgbygg med butikker, kontorer, nedgang til T-banesatasjonen og hotell. På nordsiden av torget har det vært flere høyhusplaner, den første var et «boligtårn» på 24 etasjer, tegnet av Kristin Jarmund, som også tegnet Nydalen T-banestasjon. Senere har det kommet et forslag om et hus på 17 etasjer. Andre bygg er det store bygget til Handelshøyskolen BI, Politiets Sikkerhetstjeneste og Nydalen videregående skole, ferdig 2010. Bydel Nordre Akers bydelsadministrasjon holder til i gamle Bakke Mølle.

På 2000-tallet er det også bygd et stort antall boliger i Nydalen. To store boligområder er reist, Solsiden på østsiden av Akerselva og Nydalen Qvarter ved Ringveien. Der det reorganiserte Christiania Spigerverk, som siste industribedrift, produserte trådstifter i de gamle fabrikklokalene ved Nydalsveien, ligger nå Egmont Publishings kontorbygg og boligblokker. Da trådstiftproduksjonen ble flyttet til Sverige, markerte det slutten på industrihistorien i Nydalen.