Nygård terrasse

Nygård terrasse, Bakkehaugen, bydel Nordre Aker, fra Maridalsveien til Bakkehaugveien. Navn 1955 etter gården Nygård.

På nordsiden av veien ligger fire treetasjes blokker: 2–4, 6–8 og 10–12 samt Maridalsveien 284–286, som sammen med to på østsiden av Maridalsveien (Maridalsveien 305–11) tilhører Nygård borettslag, innflyttet 1950–52 (ark. Henrik Nissen). Tomten ble opprinnelig festet av Christiania Spigerverk, etter initiativ fra arbeiderne ved bedriften fremmet av Aker BBL. Spigerverket gav også økonomisk tilskudd til prosjektet, bl.a. til innredning av hybler. Bedriftens arbeidere hadde fortrinnsrett ved kjøp av leiligheter.