Nyland stasjon

Nyland stasjon, holdeplass på Hovedbanen ved km 9,30. Nyland ble opprettet 1944 ved km 8,90 for arbeidere på Nyland-anlegget. 1961 ble holdeplassen flyttet til der den nå ligger og åpnet for regulær trafikk. Fra holdeplassen og sørover på østsiden av jernbanen går Eilert Smiths vei.