Ole Vigs gate

Revisjon per 23. okt. 2020 kl. 18:25 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Ole Vigs gate, Majorstuen, bydel Frogner, fra Rosenborggata til Harald Hårfagres gate. Oppkalt 1879 etter forfatteren, læreren og redaktøren Ole Vig (1824–57). Gaten ble anlagt i 1870-årene, og het Professor Dahls Gade før byutvidelsen 1879.

Bygninger m. m.:

12–20, 13–17. Treetasjes leiegårder oppført 1879–87 og fireetasjes gårder fra 1890-årene. Gårdene var tiltenkt arbeiderfamilier og er et av få eksempler på denne typen boligbygging på byens vestkant.

12. Her var det kolonialforretning 1886–1995, senere «Galleri Ingebrecht».

22. Bygård som bl.a. er kjent som kulisse for den første Elling-filmen fra 2001 (regi Petter Næss).

24. Her lå det tidligere en skjev gammel leiegård og en åpen bakgård med en bakeri-og konditorbygning fra 1902 med en høy fabrikkpipe. I forbindelse med etableringen av Valkyrien-senteret ble det gamle bakeriet og pipen samt en tilliggende stallbygningen fra 1911 restuarert. Også den skjeve, gamle leiegården ble rehabilitert og et nybygg med næringsarealer og boliger ble oppført ved siden av.

25. En fireetasjes leiegård ved hjørnet av Kirkeveien. Her er det nå en interiørforretning i første etasje. Under krigen var dette «Majorstuens Kolonial, Døhlen & Co», drevet av Gudrun og Johan Døhlen. De gjemte våpen og hemmelige arkiver for Hjemmefronten, og en koffertradiosender som var blitt reddet ut i forbindelse med en razzia i en leilighet 1943.

28. En fireetasjes leiegård fra 1899, som frem til 2014 hadde adressen Jacob Aalls gate 28. Den hadde opprinnelig leiligheter også i første etasje, senere ble det her innredet forretninger. Gården har et hjørnetårn med spir på hjørnet mot Jacob Aalls gate kronet av to «vindfløyer» eller metallvimpler med initialene G. P. og C. A. Dette kan ha vært initialene til byggmesteren som stod for oppføringen av gården, (A.) G. Pettersen (1866–1926) og arkitekten Christen Andersen (1858–1925). Pettersen, som var svensk, født i Helsingborg og opprinnelig het August Pettersson, ble eier av gården og bodde selv i en lilighet i fjerde etasje. Senere oppførte han flere gårder i strøket, bl.a. Schønings gate 23 (1915) og Suhms gate 3 (1916).

Fra 1980-årene var Oslo Bok- og Papirhandel i hjørnelokalet ved krysset med Jacob Aalls gate, etter i flere år å ha vært i Schweigaards gate 50 og 56. Senere ble det pizzarestaurant her, nå Villa Paradiso, ved siden av er lampeforretningen Lampemagasinet.