Oslo Handelsstands Forening

Revisjon per 9. des. 2019 kl. 21:01 av KAT (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Oslo Handelsstands Forening, OHF, Karl Johans gate 37, har som formål å fremme handels- og servicenæringens interesser i Oslo-området.

Historikk

OHF ble stiftet 12. nov. 1841 under navnet Handelens Venner i Hotel Stadt Hamburg av 50 herrer som var kommet sammen etter innbydelse fra Claus Haslund. I de første år spilte klubbsamværet den vesentligste rollen. 1847–54 var foreningens store periode da den tok initiativet til flere økonomiske tiltak under ledelse av F. H. Frølich. Christianias Søforsikringsselskab, Christiania Bank- og Creditkasse og Hovedbanen er alle tiltak knyttet til foreningen. Den tok også initiativ til bedre undervisning som ved opprettelsen av Christianias Handelsinstitut (1848) og Christiania Handelsgymnasium (1875), hvor også kvinnelige elever fikk adgang. Handelens Venner sluttet seg 1872 sammen med Christiania Handelsforening (stiftet 1854) og tok navnet Christiania Handelsstands Forening. 1909 kjøpte foreningen Thorvald Meyers hus, Karl Johans gate 37, og etter om- og påbygging er det fra 1912 OHFs hovedkvarter. Blant foreningens undergrupper bør nevnes Handelsstandens Sangforening, stiftet 1847. I 1980 ble OHF slått sammen med Oslo Dagligvarekjøpmennsforening og Oslo Kjøpmannsforening. Antall medlemmer har økt med 60 prosent de siste årene og teller (2017) 60 kjøpesentra, 75 kjeder innen alle bransjer og 2400 butikker og serveringssteder i osloregionen. Adm. direktør fra 2018: Bjørn Næss.