Oslo Kinematografer

Oslo Kinematografer, kommunalt selskap som 1926–2007 hadde monopol på å drive kinoene i Oslo. Selskapet ble i 2007 omgjort til et kommunalt eid aksjeselskap under navnet Oslo Kino AS, og dette ble i 2013 solgt til Nordisk Film Kino. Se Kinodrift.