Park Vest

Revisjon per 9. okt. 2020 kl. 11:56 av KAT (diskusjon | bidrag)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Lekeringen i rød betong og lekeskulpturen sett mot Bakke Mølle. - Foto: Helge Høifødt

Park Vest, park i Nydalen langs vestbredden av Akerselva fra Gullhaug bru til Bakke mølle, Nydalsveien 21. Den ble anlagt av grunneieren Avantor og sto ferdig i 2017 (landskapsarkitekt LALA Tøyen). Den to dekar store parken ligger på en tidligere parkeringsplass. Det er stor gangtrafikk langs og i parken, fra og til store arbeidsplasser, Nydalen T-banestasjons utgang på østbredden av elva og Gullhaug Torg.

Det svakt hellende terrenget er terrassert med lave murer i rød betong. Lekearealet inneholder en sirkel i rød betong, og den varierende høyden er valgt for små barn skal kunne løpe og sykle på den. Inne i sirkelen er det en stor lekeskulptur av accoyatre. Mot Nydalsveien er store bjerketrær beholdt.

Parken fikk i 2019 Oslo kommunes hagepris.