Persbråten videregående skole

Revisjon per 2. jan. 2020 kl. 14:27 av KAT (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Persbråten videregående skole, Gamle Hovsetervei 1, grunnlagt 1959. Skolen holder til i et moderne skoleanlegg fra 2007, innredet med åpne baseløsninger (ark. Link signatur AS). Det nye skoleanlegget består av hovedbygg, idrettshall, kulturhall og bygg for tilrettelagt undervisning. Byggene har moderne teknologi, bl.a. trådløst nettverk inne og ute. Skolen har utdanningsprogram for studiespesialisering og for idrettsfag, den har også en egen avdeling med tilrettelagt opplæring. Pedagogisk satser skolen sterkt på IKT som læremiddel. Hvert klassetrinn er tilknyttet en base, og basens lærere samarbeider om undervisningen. Både på studiespesialisering og idrettsfag kan idrettselever ta faget toppidrett. Skoleåret 2018/19 hadde skolen 488 elever.

Opprinnelig var skolen en paviljongskole, bygd av Moelven Brug A/S 1958/59, tatt i bruk ved skolestart høsten 1959 (ark. Hans Grinde). Skolens idrettshall som fremdeles brukes, ble bygd 1962/63. Persbråten idrettshall var lenge et landemerke i distriktet, nå er den sammenbygd med resten av bygningsmassen. Det var en av de første haller bygd med limtrebuer. Hallen brukes nå og drives også av Persbråten basketballklubb. Den har matchbane for basketball og også merking for tre mindre baner. I tillegg er det i hallen spillflater for badminton, håndball, innebandy og volleyball.

Skolen var frem til år 2001 en ren allmennfaglig videregående skole. Høsten 2001 fikk den en spesialpedagogisk avdeling, med undervisning tilrettelagt for 12 utviklingshemmede elever. Høsten 2004 startet skolen den første grunnkursklassen i idrettsfag. Da skolen var ny, hadde den omkring 500 elever, det høyeste elevtallet har vært 750. Skolens gamle russemerke var formet som et forbudsskilt med en P, det tidligere skiltet for «Parkering forbudt». Skoleavisen het «Pluto».

De gamle skolebyggene, bortsett fra idrettshallen, ble revet i 2006, og skolen hadde under byggeperioden midlertidig lokaler i bygget der Forsvarets overkommando tidligere holdt til ved Gardeleiren.