Plaza

Plaza, egentlig «Radisson Blu Plaza Hotel Oslo», se Oslo Plaza Hotel.