Qvams Skole

Revisjon per 3. jan. 2020 kl. 16:33 av KAT (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Qvams Skole, tidligere skole opprettet 1861 som latin- og realskole av Peter Qvam (1822–1907). Til å begynne med hadde skolen lokaler i Maltheby i Akersgata, 1872 flyttet den til en egen bygning i Mariboes gate 11 og ble da omdøpt til Mariboegadens Latin- og Realskole. Flere var styrere ved skolen, men i 1881 kom det til brudd med en av dem, cand.mag. Lorents Holan, som hadde kjøpt skolen i 1876. Qvam drev deretter sin egen skole i Mariboes gate til 1886, deretter flere forskjellige steder (St. Olavs gate 33, Nordahl Bruns gate 24 og Tordenskiolds gate 9) til han 1897 fikk oppført ny egen skolebygning i Oscars gate 30. Denne ble 1909 overtatt av Sigurd Halling, som drev sin skole her som en fortsettelse av Otto Anderssens skole, se Hallings skole.

Qvams skole hadde ord på seg for å være en «venstreskole», der radikale studenter fikk undervise som timelærere, blant andre underviste Bjørnstjerne Bjørnson i norsk. 1875 tok den første kvinne i Norge middelskoleeksamen som privatist etter å ha gått på Qvams skole. I 1884 startet Qvam med fellesundervisning, noe som til da hadde vært ukjent i den høyere skolen. Qvam styrte skolen til han gikk av i 1906, 83 år gammel. Driften av skolen ble innstilt 1913.