Røabanen

Røabanen, forstadsbane fra Stortinget til Østerås i Bærum. Bygrensen krysses ved Ekraveien stasjon (Lysakerelva). Strekningen fra Stortinget til Østerås er 10,25 km lang og har fra 1995 13 stasjoner, herav tre i Bærum. Fra 1995 del av T-banenettet linje 2 (Østerås–Ellingsrudåsen).

Strekningen MajorstuenSmestad ble åpnet 1912. Majorstuen var endepunkt inntil 1928, da tunnelstrekningen Majorstuen–Valkyrie plassNationaltheatret ble tatt i bruk. Den ble forlenget til Røa 1935, til Grini 1948, til Lijordet 1951 og til Østerås 1972. Inntil 1975 en del av A/S Holmenkolbanens linjenett. Tunnelstrekningen Nationaltheatret–Stortinget åpnet 1987. Utbedret til T-banestandard 1995, da også stasjonene Volvat, Heggeli, Sørbyhaugen, Huseby skole og Grini ble nedlagt (Volvat var fortsatt stasjon på Kolsåsbanen til 1997). Etter Sporveiens overtakelse fikk Røabanen linjenummer 83. Dette ble senere endret til 16. Etter at pendeldriften startet, har Røabanen blitt betjent av linje 2 Østerås–Ellingsrudåsen.

Referanser til denne artikkelen

Akersbanerne, Akersbergets gruver, Smestadbanen