Regjeringskvartalet

Revisjon per 25. sep. 2017 kl. 12:03 av Emotion (diskusjon | bidrag) (Created page with "Stort kontorkompleks for departementskontorer utbygd i fem byggetrinn i perioden 1958–96. Et sjette byggetrinn var under bygging 2010. Regjeringskvartalet omfattet først om...")
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Stort kontorkompleks for departementskontorer utbygd i fem byggetrinn i perioden 1958–96. Et sjette byggetrinn var under bygging 2010. Regjeringskvartalet omfattet først området mellom Akersgata, Arne Garborgs plass, Grubbegata og Apotekergata, senere også blokkene på østsiden av Grubbegata og siste byggetrinn (R 5) også andre siden av Akersgata. Høyblokken har adresse Akersgata 42. Plassen foran Regjeringsbygningen heter Johan Nygaardsvolds plass, plassen mellom blokkene i Grubbegata bak Møllergata 19 heter Einar Gerhardsens plass.

I dette kvartalet lå til 1950-årene Empirekvartalet, det tidligere Rikshospitalet. Da Rikshospitalet flyttet i 1880-årene, ble det fremsatt planer om en regjeringsbygning her. I 1891 vant arkitekt Stener Lenschow en arkitektkonkurranse med en H-formet bygning, som forutsatte riving av Empirekvartalet. Den ene fløyen (mot Apotekergata) ble påbegynt 1898, men pga. sykdom overtok 2. premievinneren Henrik Bull prosjektet. Bygningen stod ferdig i 1904, en stor granittkledd kontorbygning med jugend-detaljer og nasjonale elementer. Resten av denne planlagte regjeringsbygningen ble aldri utført. Tildelt Houens diplom 1904. Bygningen ble restaurert og innredet til bruk for Finansdepartementet 1978.

Da saken igjen kom opp i 1930-årene, hadde mye endret seg, og en ny konkurranse ble utlyst. Fire deltakere ble stilt likt, en av dem, arkitekt Erling Viksjø, hadde utarbeidet et utkast med en stor skiveblokk på tvers av den gamle bygningen. Krigen utsatte saken, men etter krigen ble Viksjøs plan valgt. Det forutsatte riving av Empirekvartalet, og dette førte til byens til da heftigste rivningsdebatt. De gamle murbygningene ble revet i 1950-årene og høyblokken reist i tolv etasjer, 48,5 m høy; den stod ferdig 1958. Her ble for første gang brukt naturbetong. Interiørene har kunstnerisk utsmykning av Kai Fjell, Tore Haaland, Carl Nesjar og Pablo Picasso, Inger Sitter, Odd Tandberg og Erling Viksjø. Høyblokken ble påbygd to etasjer 1990 (ark. Per Viksjø), slik at høyden nå er 56 m. Bygningen kalles H-blokken og inneholder Statsministerens kontor og Justisdepartementet.

I 1962 ble Militærhospitalet revet, og 1970 ble den såkalte Y-blokken i fire etasjer reist av Viksjø’s Arkitektkontor A/S, også denne i naturbetong, samtidig med at det ble lagt «lokk» over Arne Garborgs plass. Mot Akersgata veggutsmykning tegnet av Pablo Picasso og utført av Carl Nesjar. Her holder Kunnskapsdepartementet til. Den såkalte S-blokken med fasader i rød tegl, som ble reist der fengselet bak Møllergata 19 hadde ligget, stod ferdig 1978 (ark. Viksjøs Arkitektkontor A/S), nå kontorer for Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. 1981 ble Møllergata 19 omgjort til regjeringskontorer (Departementenes servicesenter).

I 1988 ble fjerde byggetrinn (R 4) oppført som en lang blokk mot Grubbegata, også den tegnet av Viksjøs Arkitektkontor A/S. Den har bl.a. landingsplass for helikopter på taket og inneholder kontorene til Olje- og energidepartementet og Nærings- og handelsdepartementet. Det femte byggetrinnet, R 5, dekker store deler av kvartalet Akersgata/Teatergata/Munchs gate. Det har adresse Akersgata 59 og ble oppført 1994–96 (ark. Torstein Ramberg A/S). Modernistisk stil. Innvendig stor sirkelformet lysgård og fire mindre med varierende utforming. Første etasje er disponert til fellesfunksjoner, bl.a. kantine, delvis beliggende i den gamle Togagården (Teatergata 2). Her er kontorene for Samferdselsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Kulturdeparte_mentet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Sjette byggetrinn var i arbeid 2010. Det omfatter Keysers gate 6–8 og Teatergata 9. R 6 ventes ferdig 2012 og skal bl.a. huse Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Plassen foran Teatergata 9 var 2010 under oppgradering og planlagt utsmykket av kunstneren Do Ho Suh.

De øvrige departementene holder til andre steder: Utenriksdepartementet (7. juni-plassen), Forsvarsdepartementet (Glacisgata 1), Miljøverndepartementet (Myntgata 2) og Fiskeri- og kystdepartementet (Grubbegata 1). Det er også departementskontorer i andre bygninger, f.eks. Møllergata 37. KAT

Referanser i denne artikkelen

Empirekvartalet, Militærhospitalet

Referanser til denne artikkelen

Akersgata, Grubbegata, Teatergata, Victoria terrasse