Ris skole

Revisjon per 9. sep. 2020 kl. 15:07 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Ris skole fotografert i 1923. - Foto Anders Beer Wilse / Oslo Museum / Creative Commons

Ris skole, Ris skolevei 22–24, ungdomsskole (8–10). Opprettet 1915 som 4-årig middelskole (Riis middelskole), flyttet 1922 inn i nåværende bygning, oppført på en parsell av gården Ris som en toetasjes murbygning i nybarokk med loftsetasje, midtbygning med to fløyer (ark. Kr. Biong). Skolen er senere utvidet.

I 1922 fikk skolen også gymnas, det første studentkullet ble uteksaminert 1925. Skolen var middelskole og gymnas til 1940, deretter realskole og gymnas frem til 1966. Skolens gymnasiesamfunn ble kalt RiGySa, skoleavisen het Riset og skolens russemerke var to R’er flettet inn i hverandre (RisRuss).

I årene 1966–88 var skolen ungdomsskole og gymnas (videregående skole), 1988–90 kun videregående skole. Rehabilitert 1990–91. Fra 1991 har skolen kun vært ungdomsskole. Skolen har på 2010-tallet hatt plass til rundt 630 elever

Andre verdenskrig. Skolen ble rekvirert av tyskerne i månedsskiftet mai-juni 1940. De første soldatene som ble innkvartert her, var østerrikske fjelltropper oppsatt med hester, som ble satt inn i stallene til Hippodromen. I den siste delen av krigen var et Luftwaffe Nachrichtenkompanie forlagt her. De drev med radio- og telegramtjeneste. På friområdet med idrettsplassen ble det oppført to lange garasjebrakker, og en brakke ble satt opp i Ringvei-traseen. Skolens undervisning foregikk først på Ullern skole, deretter på Ullevål skole og det siste krigsåret i Fysikkbygningen ved Universitetet på Blindern, som var blitt stengt av tyskerne sent i 1943.

Tyske soldater var fremdeles innkvartert på skolen i midten av juni 1945. Etter at de var flyttet for hjemsendelse og skolen istandsatt, kunne Ris skole starte undervisningen i egne lokaler høsten 1945. De tre tyskerbrakkene ble etter krigen brukt av Rikspolitisjefen frem til frigivelsen i juli 1947.

Utenfor skolen ble det i 1950 reist en bauta med navnene på de 33 tidligere Ris-elevene som falt under krigen.

i