Ryen gård

Revisjon per 22. apr. 2018 kl. 20:26 av Astrid (diskusjon | bidrag) (Astrid flyttet siden Ryen (gård) til Ryen gård)

Ryen, gård med gnr. 149/1, lå ved Enebakkveien 116. Navnet kommer av norrønt Rygin, muligens sammensatt av kornslaget rug og vin, ’naturlig eng’. Tolkningen av det første leddet er imidlertid usikker. Gården nevnes 1240. Ryen tilhørte Oslo stift og tilfalt Kronen 1537. 1687 omtales gården som Ryen prestegård. Ca. 1800 oppgis den å tilhøre Oslo Hospital.

Gården var delt i to, Ryen og Ryenødegården. 1848 ble bruket solgt til Maren Wulffs bo.

Under krigen hadde gården store jorder sørover ved Enebakkveien og Svartdalsveien. Den ble rekvirert av tyskerne, og her bodde 30 mann fra Wehrmacht. Det var oppført tolv garasjer med plass til to biler i hver og tre feltkjøkkener her, og hele gårdsanlegget var omgitt av piggtrådgjerder.

Gården ble senere overtatt av Oslo kommune, og ble revet 1983 for å gi plass til Ryen Alders- og Sykehjem.

Ryen hadde tre husmannsplasser i 1771: 2 Ryenhaugen og Simensbråten.

Referanser til denne artikkelen

Enebakkveien