Sølvdobla

Sølvdobla (siste ledd betyr ’smykke’), lite vann i Østmarka, i øvre del av Mossevassdraget, 191 moh, sør for Rundvannsåsen, på veien mellom Grønmo og Østmarkskapellet.

Sølvdobla har utløp ved Sølvdoblabekken til Setertjern (Hanåtjernet) og Sværsvann.

I lia øst for vannet ligger speiderhytta Sølvstua som ble bygget i 1937–38 og som nå er eid av 1. Nordstrand speidergruppe.