Sørengutstikkeren

Foto: Astrid Ledang / Oslo Byleksikon

Sørengutstikkeren, kaianlegg i forlengelsen av Sørengkaia, bygd 1961–71. En stor del av utstikkeren ble benyttet som tomcontainer-depot. Området er siden 2009 utbygd til boliger, se Sørenga. Se også Bjørvika.

Ytterst på Sørengutsikkeren ligger Sørenga sjøbad, åpnet 2015. Det inkluderer en 190 m lang flytende park, et innelukket basseng med renset sjøvann, et 50 m langt åpent basseng, stupetårn og rekreasjonsområde. Det går en grønn akse gjennom Sørenga ut til sjøbadet.