Samfundsteatret

Samfundsteatret, opprinnelig Kristiania Arbeidersamfunds dramatiske Klub, stiftet 1891 som et arbeideramatørteater for å gi underholdning på møtene. I løpet av mellomkrigstiden fikk Samfundsteatret en stadig sterkere politisk orientering, først under Einar Rudås’ ledelse, og i utpreget grad gjennom Gunvor Sartz som avløste ham i 1935. Hun satte opp en rekke politiske revyer med innslag av tram-gjenger og agit-prop-effekter etter mønster av det internasjonale sosialistiske agitasjonsteater. Blant tekstleverandørene var Sigurd Evensmo og Arne Paasche Aasen.