Sandungen

Revisjon per 25. sep. 2017 kl. 10:04 av Emotion (diskusjon | bidrag) (Created page with "Store og Vesle, to innsjøer lengst nord i Oslos del av Nordmarka; Store Sandungen er Oslos nordligste og nest største innsjø. De to sjøene er henholdsvis 2,58 og 1,38 km2...")
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Store og Vesle, to innsjøer lengst nord i Oslos del av Nordmarka; Store Sandungen er Oslos nordligste og nest største innsjø. De to sjøene er henholdsvis 2,58 og 1,38 km2 (inkl. Sandungskalven), begge 390 moh.

Store Sandungen har tilløp ved Katnoselva i nordvest og avløp til Hakkloa i sørøst og tilhører Vestre Nordmarksvassdraget; sjøen er regulert 5 m med demning fra 1887. Nordre arm av innsjøen kalles Sandungskalven og ligger hovedsakelig i Lunner kommune. Her er det overført vann fra Gjerdingen i Lunner og Jevnaker via Store Daltjuven i Lunner.

Vesle Sandungen er forbundet med Store Sandungen ved et smalt sund i vest. Vesle Sandungens viktigste tilløp er Sandbekken fra vest med øverste kilde øst for Høgflaka (618 moh) i Ringerike.

Sandungen (plassen) ligger ved vestenden av Store Sandungen. 400 moh, 180 daa jord, delvis gjengrodd. Plassen er den største i Nordmarka og en av de opprinnelige eiendommene som etter hvert ble til Nordmarksgodset. Plassen ble ryddet av finner, og er nevnt i manntallet fra 1649 som finneplass. I mange år var det den kjente Marka-familien Finstad som bodde her; mange skiløpere husker serveringen på kjøkkenet av Gustav og Mathilde Finstad og sønnen Sverre Finstad frem til 1970-årene. I tillegg til forpakterbruket ligger det to bolighus på Sandungen, samt Løvenskiolds jakthytte, bygd for Carl Otto Løvenskiold 1940 (ark. Arnstein Arneberg).

Referanser i denne artikkelen

Nordmarksgodset, Nordmarksvassdraget