Sars’ gate

Revisjon per 4. des. 2022 kl. 17:22 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Sars’ gate, Sofienberg, bydel Grünerløkka, fra Jens Bjelkes gate langs vestsiden av Tøyenhagen til Finnmarkgata. Oppkalt 1879 etter professor Michael Sars (1805–69), zoolog og teolog. I den nederste delen ligger gråbeingårder på vestsiden av gaten, videre oppover nyere leiegårder, i den øverste delen de store boligkompleksene Tøyenhus og Engelsborg (se Trondheimsveien). På østsiden ovenfor Tøyenparken boligblokker fra etter den annen verdenskrig.

Bygninger m.m.:

1. Geologisk museum og Zoologisk museum.

22. Et av de mange små trehusene i Sofienberg/Tøyen-området som nå er revet og erstattet av moderne boligblokker. Her bodde i de første krigsårene den jødiske kjøpmannen Elias Abraham Ebstein (f. 1887), som hadde vært gift med Ida (f. Simansky 1886, død i Kirkenes 1941). Han hadde seks barn: Rosa (f. 1915) gift og bodde i Stockholm, Aron (f. 1916) som bodde i Stockholm, Evert (f. 1917) som var sjømann, døde som krigsseiler i 1940 (se nedenfor), Inger (f.1920) som var gift med Rudolf Isaksen og bodde i Trondheim, Mirjam (f. 1922) som bodde i Stockholm og Josef (f. 1927) som var skolegutt og bodde hos faren. Elias og Josef Ebstein ble deportert med Donau 26. november 1942 og drept i gasskammer like etter ankomsten til Auschwitz 1. desember. Josef døde 15. januar 1943. To snublesteiner er satt ned her til minne om dem. Evert var lettmatros på tankbåten «Nina Borthen» som gikk med ballast fra Milford Haven i Wales 30. september 1940 på vei mot Den persiske gulf. Den var i starten med i en konvoi, men forsvant sporløst, sannsynligvis senket av en tysk ubåt 6. oktober. 28 nordmenn og 7 briter omkom. Inger og mannen Rudolf Isaksen kom seg over til Sverige

31a. Her ligger nå en moderne boligblokk. I et hus som lå her tidligere bodde den tysk-jødiske flyktningen Rudolf Seelig (f. 1921). Han var utdannet snekker og var kommet til Norge i 1939. I oktober 1941 ble han arrestert og deportert med skipet Monte Rosa 26 november 1942. Han døde i Auschwitz 17. februar 1943. En snublestein er satt ned her til minne om ham.

66. En del av Engelsborg-komplekset. I en leilighet i fjerde etasje bodde Gerd Sunnås, senere gift Stub Andersen, med dekknavnet «Sara». Hennes mann Rolf Sunnås hadde måttet flykte til Sverige i 1942, og ekteskapet hadde opphørt. Hun stilte leiligheten sin til disposisjon for Osvald-gruppa, og flere av de kjente sabotasjeaksjonene deres ble planlagt her, blant annet aksjonene mot Statspolitiets hovedkontor i Henrik Ibsens gate og aksjonene mot Arbeidskontoret i Pilestredet.