Schübelers gate

Revisjon per 7. okt. 2020 kl. 17:15 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Schübelers gate, Tøyen, bydel Gamle Oslo, fra Jens Bjelkes gate til Hagegata. Oppkalt 1896 etter professor Frederik (Fritz) Christian Schübeler (1815–92), som var legeutdannet, men virket som botaniker.

Bygninger m.m.:

2. En lang, fireetasjes leiegård, oppført som arbeiderbolig for Kristiania kommune i 1914, arkitekt var Kristen Rivertz med assistanse av arkitekt Arne Enger. I første etasje var det opprinnelig melkebutikk og kolonialforretning.

7. Fabrikkbygning oppført for firmaet Koren & Gedde, etablert 1881 av cand. pharm. Axel Koren (1854–1926) og Julius Fr. Kleist Gedde (1852–1928). Firmaet som produserte mineralvann, saft, maltekstrakt, og karameller, var opprinnelig et personlig selskap. Fabrikkbygningen ble oppført i 1914, arkitekt var Kristen Rivertz. Firmaet ble aksjeselskap i 1920, og fra 1921 var Nyegaard & Co. eneeier.