Sentralen

Revisjon per 31. jul. 2018 kl. 07:16 av KAT (diskusjon | bidrag)

Sentralen, Kulturhuset, Øvre Slottsgate 3/Tollbugata 30, åpnet 2016. Det er eid og drevet av Sparebankstiftelsen DNB og kaller seg landets største verksted for kreative krefter innen kultur og innovasjon. De to bygårdene ble kjøpt av Sparebankstiftelsen i 2007 og ombygd i perioden 2014–16 (ark. Atelier Oslo og Kima Arkitketur).

Huset brukes som en de av Sparebankstiftelsens allmennyttige virksomhet. Tollbugata 30 inneholder serveringssteder på gateplan, ellers for det meste kontorer for kulturprodusenter som arrangører av festivaler, kammerorkestre, teater- og dansekompanier, kunstnere, samfunnsnyttige prosjekter, designere og sosiale entreprenører. Øvre Slottsgate 3 inneholder konsert- og arrangementslokaler, møterom og øvingsrom. Den største salen er Marmorsalen, der Christiania Sparebank hadde sin bankfilial.

Historikk. Øvre Slottsgate 3 ble oppført i grå granitt 1899–1901 (ark. Henrik Nissen) for Christiania Sparebank. En tidligere bankbygningen fra 1854 (ark. Peter Høier Holtermann), ble revet i forbindelse med oppføringen av nybygget. Tilbygg 1921–23 (ark. Henrik Nissen d.y.). De godt bevarte monumentale interiørene er tatt vare på. Bygningen er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt til minne om Christiania Sparebank. Tollbugata 30 er en forretningsgård i fem etasjer, oppført ca. 1900 (ark. Ivar Cock). Ankerjernene «GUD WÆRE 1689 MED OS» på fasaden er flyttet over fra den bygningen som lå her før.