Sollerud (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Den utskrivbare versjonen støttes ikke lenger eller har rendringsfeil. Oppdater eventuelle bokmerker i nettleseren din og bruk nettleserens standard utskriftsfunksjon i stedet.

Sollerud, boligstrøk mellom Lysakerelva, Lilleaker og Vækerø, bydel Ullern; navn etter Sollerud gård. På Sollerud gårds grunn nær Lysakerelva var det på 1700-tallet teglverk, spikerverk, møllebruk og sagbruk. Mølle- og sagbrukstomten ble 1859 overtatt av Lysaker kemiske Fabrik. O. Mustad & Søn hadde fra 1876 produksjon av jernvarer og fra 1890 margarin i fabrikker her. Nå holder kjøpesenteret CC Vest til i den tidligere jernvarefabrikken. Utparselleringen til småhusbebyggelse kom i gang fra begynnelsen av 1900-tallet. Sporveisforbindelse fra 1919, stoppested på Lilleakerbanen. Sollerudbekken ble lukket 1914–26. Bro over Lysakerelva til Sollerudstranda (sør for E 18), åpnet 1991.