Forskjell mellom versjoner av «Sophies Minde»

 
Linje 4: Linje 4:
  
 
==== Historikk ====
 
==== Historikk ====
I 1892 grunnla søstrene Agnes og Nanna Fleischer «Arbeidsskole for Vanføre». Den holdt fra starten til i Kongens gate 13. Skolen flyttet ganske raskt til Munkedamsveien 19, og fra 1898 hadde den lokaler i Observatoriegata 11. I 1893 ble «Foreningen til understøttelse for Vanføre» stiftet, og Kong Oscar 2 fattet stor interesse for arbeidet med skolen. I 1897 gav kong Oscar og dronning Sophie skolen et innsamlet fond som skulle gå til opprettelsen av en sentralanstalt for vanføre fra alle deler av landet. Denne skolen, Sophies Minde, ble innviet i 1902 i Skådalen. Her ble det etterhvert også gratis legetilsyn, og poliklinikken vokste. Dette førte til opprettelsen av en spesiell klinikk for vanføre i 1912, og i den forbindelse ble det opprettet et ortopedisk skomakerverksted i 1914. Etter hvert vokste virksomheten så sterkt at ledelsen tok sikte på å samle den ortopeditekniske, kliniske og undervisningsmessige delen av vanførepleien i en større anstalt. Dette førte til kjøp av den ombygde Nationalbryggeriets gård i Trondheimsveien 132, hvor det i 1927 ble åpnet en nyinnredet poliklinikk og et moderne ortopedisk verksted hvor man fremstilte alle typer proteser og bandasjer.
+
I 1892 grunnla søstrene Agnes og Nanna Fleischer «Arbeidsskole for Vanføre». Den holdt fra starten til i [[Kongens gate]] 13. Skolen flyttet ganske raskt til [[Munkedamsveien]] 19, og fra 1898 hadde den lokaler i [[Observatoriegata]] 11. I 1893 ble «Foreningen til understøttelse for Vanføre» stiftet, og Oscar 2 fattet stor interesse for arbeidet med skolen. I 1897 gav kong Oscar og dronning Sophie skolen et innsamlet fond som skulle gå til opprettelsen av en sentralanstalt for vanføre fra alle deler av landet. Denne skolen, Sophies Minde, ble innviet i 1902 i [[Skådalen]]. Her ble det etterhvert også gratis legetilsyn, og poliklinikken vokste. Dette førte til opprettelsen av en spesiell klinikk for vanføre i 1912, og i den forbindelse ble det opprettet et ortopedisk skomakerverksted i 1914. Etter hvert vokste virksomheten så sterkt at ledelsen tok sikte på å samle den ortopeditekniske, kliniske og undervisningsmessige delen av vanførepleien i en større anstalt. Dette førte til kjøp av den ombygde Nationalbryggeriets gård i Trondheimsveien 132, hvor det i 1927 ble åpnet en nyinnredet poliklinikk og et moderne ortopedisk verksted hvor man fremstilte alle typer proteser og bandasjer.
  
 
Sophies Minde ble universitetsklinikk for ortopedisk kirurgi 1947 og samarbeidet med [[Kronprinsesse Märthas Institutt]]. I 1956 startet arbeidet med å skaffe bedre lokaler for de ortopediske verkstedene, bestående av Ortopedisk Verksted og Ortopedisk Skomakerverksted. Frem til 1991 fungerte det som da het Ortopediteknisk Avdeling og Ortopedisk Fottøyavdeling som separate enheter. Da besluttet imidlertid styret ved det tidligere Sophies Minde Hospital å samkjøre enhetene utad som en felles tjeneste til brukere av ortopediske hjelpemidler.
 
Sophies Minde ble universitetsklinikk for ortopedisk kirurgi 1947 og samarbeidet med [[Kronprinsesse Märthas Institutt]]. I 1956 startet arbeidet med å skaffe bedre lokaler for de ortopediske verkstedene, bestående av Ortopedisk Verksted og Ortopedisk Skomakerverksted. Frem til 1991 fungerte det som da het Ortopediteknisk Avdeling og Ortopedisk Fottøyavdeling som separate enheter. Da besluttet imidlertid styret ved det tidligere Sophies Minde Hospital å samkjøre enhetene utad som en felles tjeneste til brukere av ortopediske hjelpemidler.

Nåværende revisjon fra 9. nov. 2019 kl. 18:45

Sophies Minde Ortopedi AS, Trondheimsveien 235 (Aker sykehus), tidligere sykehus, nå et selvstendig og heleid datterselskap av Oslo universitetssykehus HF.

Sophies Minde utvikler og fremstiller alle typer ortopediske hjelpemidler. Alle avdelingene er en integrert del av de ortopediske avdelinger ved Ullevål universitetssykehus, Rikshospitalet, Aker universitetssykehus og Akershus universitetssykehus.

Historikk

I 1892 grunnla søstrene Agnes og Nanna Fleischer «Arbeidsskole for Vanføre». Den holdt fra starten til i Kongens gate 13. Skolen flyttet ganske raskt til Munkedamsveien 19, og fra 1898 hadde den lokaler i Observatoriegata 11. I 1893 ble «Foreningen til understøttelse for Vanføre» stiftet, og Oscar 2 fattet stor interesse for arbeidet med skolen. I 1897 gav kong Oscar og dronning Sophie skolen et innsamlet fond som skulle gå til opprettelsen av en sentralanstalt for vanføre fra alle deler av landet. Denne skolen, Sophies Minde, ble innviet i 1902 i Skådalen. Her ble det etterhvert også gratis legetilsyn, og poliklinikken vokste. Dette førte til opprettelsen av en spesiell klinikk for vanføre i 1912, og i den forbindelse ble det opprettet et ortopedisk skomakerverksted i 1914. Etter hvert vokste virksomheten så sterkt at ledelsen tok sikte på å samle den ortopeditekniske, kliniske og undervisningsmessige delen av vanførepleien i en større anstalt. Dette førte til kjøp av den ombygde Nationalbryggeriets gård i Trondheimsveien 132, hvor det i 1927 ble åpnet en nyinnredet poliklinikk og et moderne ortopedisk verksted hvor man fremstilte alle typer proteser og bandasjer.

Sophies Minde ble universitetsklinikk for ortopedisk kirurgi 1947 og samarbeidet med Kronprinsesse Märthas Institutt. I 1956 startet arbeidet med å skaffe bedre lokaler for de ortopediske verkstedene, bestående av Ortopedisk Verksted og Ortopedisk Skomakerverksted. Frem til 1991 fungerte det som da het Ortopediteknisk Avdeling og Ortopedisk Fottøyavdeling som separate enheter. Da besluttet imidlertid styret ved det tidligere Sophies Minde Hospital å samkjøre enhetene utad som en felles tjeneste til brukere av ortopediske hjelpemidler.

I 2002 flyttet all sykehusdrift og poliklinikk fra Sophies Minde i Trondheimsveien til ortopediske avdelinger ved de større sykehusene i Oslo, henholdsvis Ullevål og Rikshospitalet. I Trondheimsveien 132 gjenstod nå kun den ortopeditekniske delen av virksomheten, Sophies Minde Ortopediteknisk Senter, som en avdeling underlagt Rikshospitalet. Senteret ble 2003 omgjort til aksjeselskap med Rikshospitalet som eneeier med navnet Sophies Minde Ortopedi AS. Det flyttet 2004 fra Trondheimsveien 132 til Trondheimsveien 235. Sophies Minde Ortopedi AS har avdelinger ved Rikshospitalet HF, Ullevål universitetssykehus og i Drammen, i tillegg til Aker.