St. Halvards Bryggeri

Revisjon per 22. feb. 2019 kl. 13:28 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

St. Halvards Bryggeri og Nora Mineralvand-Fabrik, bryggeri etablert i 1877 i Pilestredet 75c som aksjeselskapet Nora Bryggeri med Salve Olsen (1830–96), tidligere ansatt i Egers Bryggeri, som disponent. Han ble etter hvert etterfulgt av Ole Fredrichsen (1841–93), som ved sin død hadde sikret seg alle aksjene og var blitt bryggeriets eneeier. Bryggeriet var anlagt for å produsere overgjæret søttøl, gjerne kalt «Nora-øl», men det varte ikke lenge før man også begynte å brygge bayerøl. I 1882 fikk man sin egen mineralvannfabrikk, Nora Mineralvand-Fabrik. Bryggeriet ble drevet for Fredrichsens døsdsbos midler til det i 1896 ble omdannet til et nytt aksjeselskap under navnet Rosenborg Bryggeri. I 1905 ble det atter omorganisert til et nytt aksjeselskap, nå med Frydenlund og Ringnes som eiere, denne gang under navnet St. Halvards Bryggeri og Nora Minralvandfabrik. Mineralvannfabrikken ble nå betydelig utvidet, men allerede i 1912 var den for liten, slik at en helt ny mineralvannfabrikk ble anlagt som en av de største i Skandinavia. På denne tiden hadde bryggeriet 130 ansatte.

I 1918 ble bryggeriet nedlagt. Nora Fabrikker A/S ble stiftet og brusfabrikken flyttet til det nedlagte Christiania Bryggeri i Maridalsveien 3, som i 1916 var blitt kjøpt av Schous Bryggeri. Her ble så Nora Fabrikker A/S etablert med mineralvann som hovedprodukt.