Forskjell mellom versjoner av «Storebrand»

(4 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
'''Storebrand ASA''', stort finanskonsern som driver livs- og helseforsikring, kapitalforvaltning og bankvirksomhet, har fra 2009 hovedkontor på Lysaker i Bærum.   
+
'''Storebrand ASA''', stort finanskonsern som driver livs- og helseforsikring, kapitalforvaltning og bankvirksomhet, har fra 2009 hovedkontor på Lysaker i Bærum. I Christiania/Oslo har Storebrand blant annet hatt tilhold i [[Kirkegata]] 21 (1877–1922) og Kirkegata 24 (1927–1963), før selskapet i 1963 flyttet inn i et stort nyoppført kontorbygg i [[Haakon VIIs gate]] 10 i [[Vika]]. Etter sammenslutningen med UNI Forsikring i 1991 hadde UNI Storebrand også store kontorbygg i blant annet [[Ruseløkkveien]] 26 (tidligere hovedkvarter for Norske Folk), Ruseløkkveien 14 (nå [[Vika kino]]) og [[Wergelandsveien]] 1–3 (tidligere hovedkvarter for Norges Brannkasse).   
  
I Christiania/Oslo har Storebrand blant annet hatt tilhold i egne bygg i [[Kirkegata]] 21 (1877–1922) og Kirkegata 24 (1927–1963), før selskapet i 1963 flyttet inn i et stort nyoppført kontorbygg i [[Haakon VIIs gate]] 10 i [[Vika]]. Etter sammenslutningen med UNI Forsikring i 1991 fikk UNI Storebrand også store kontorbygg i blant annet [[Ruseløkkveien]] 26 (tidligere hovedkvarter for Norske Folk), Ruseløkkveien 14 (nå [[Vika kino]]) og [[Wergelandsveien]] 1–3 (tidligere hovedkvarter for Norges Brannkasse).
+
I 1999 flyttet Storebrand til det nybygde [[Filipstad brygge]] 1 på [[Aker Brygge]]. Selskapet lå her til 2009 da det flyttet til Lysaker i Bærum, i ombygde lokaler etter Aker Kværner.
 
 
I 1999 ble Storebrands kontorer flyttet til det nybygde [[Filipstad brygge]] 1 på [[Aker Brygge]]. De lå her til 2009 da de ble flyttet til Lysaker i Bærum, i ombygde lokaler etter Aker Kværner.
 
  
 
==== Historikk ====
 
==== Historikk ====
Storebrand-konsernet regner selv sin historie tilbake til 1767 da det senere [[Norges Brannkasse]] ble grunnlagt i København ved kongelig forordning, som ''Den almindelige Brand-Forsikrings-Anstalt''. I 1814 ble administrasjonen overført til Christiania. Denne forsikringsordningen ble i 1913 gjort om til Norges Brannkasse.  
+
Storebrand-konsernet regner sin historie tilbake til 1767 da ''Den almindelige Brand-Forsikrings-Anstalt'' ble etablert i København ved kongelig forordning. I 1814 ble administrasjonen overført til Christiania, og i 1913 ble denne forsikringsordningen gjort om til [[Norges Brannkasse]]. Storbrand-selskapet ble etablert i 1847 som ''Christiania Almindelige Brandforsikrings-Selskab for Varer og Effecter''. Selskapet ble omtalt som Storebrand, og i 1925 kom denne betegnelsen inn navnet: ''Christiania Almindelige Forsikrings-Aksjeselskap Storebrand''. Storebrand drev opprinnelig innen skadeforsikring, men eierne stiftet i 1861 også livsforsikringsselskapet ''Idun''. Dette selskapet ble en samarbeidspartner. I 1923 overtok Storebrand flesteparten av aksjene i Idun, og i 1970-årene ble de resterende aksjene overtatt.  
 
 
''Christiania Almindelige Brandforsikrings-Selskab for Varer og Effecter'' ble grunnlagt i 1847. Selskapet ble omtalt som Storebrand, og i 1925 kom denne betegnelsen inn navnet: ''Christiania Almindelige Forsikrings-Aksjeselskap Storebrand''. Storebrand drev opprinnelig innen skadeforsikring, men eierne stiftet i 1861 livsforsikringsselskapet ''Idun'', som ble en samarbeidspartner. I 1923 overtok Storebrand flesteparten av aksjene i Idun, og i 1970 ble også de resterende aksjene overtatt.
 
  
 
Storebrand holdt fra stiftelsesåret 1847 en kort tid til i [[Karl Johans gate]] 3 (Dybwadgården), før det flyttet til [[Prinsens gate]] 11. Her var selskapet i fem år før det flyttet videre til Prinsens gate 8. I 1859 flyttet selskapet til Prinsens gate 5. I 1874 flyttet man tilbake til Prinsens gate 11, før man i 1877 sammen med Idun flyttet inn i eget nybygg i Kirkegata 21 (hjørnet Prinsens gate/Kirkegata). Lokalene ble etter hvert utvidet med nr. 13 og 15 i Prinsens gate.  
 
Storebrand holdt fra stiftelsesåret 1847 en kort tid til i [[Karl Johans gate]] 3 (Dybwadgården), før det flyttet til [[Prinsens gate]] 11. Her var selskapet i fem år før det flyttet videre til Prinsens gate 8. I 1859 flyttet selskapet til Prinsens gate 5. I 1874 flyttet man tilbake til Prinsens gate 11, før man i 1877 sammen med Idun flyttet inn i eget nybygg i Kirkegata 21 (hjørnet Prinsens gate/Kirkegata). Lokalene ble etter hvert utvidet med nr. 13 og 15 i Prinsens gate.  
  
I 1922 flyttet Storebrand/Idun hovedkontoret til Prinsens gate 11 for tredje gang. Etter ombygninger ble denne eiendommen i 1927 sammenslått med naboeiendommen Kirkegata 24, det gamle hovedkontoret til Den norske Creditbank (DnC). DnC hadde året før flyttet rett over krysset til Storebrands gamle adresse i Kirkegata 21, hvor man hadde reist et stort nybygg som strakte seg helt til [[Kongens gate]]. Storebrand hadde hovedkvarter i Kirkegata 24 til 1963, da Storebrand/Idun flyttet inn i sitt store nybygg i Haakon VIIs gate 10 i Vika.  
+
I 1922 flyttet Storebrand/Idun hovedkontoret til Prinsens gate 11 for tredje gang. Etter ombygninger ble denne eiendommen i 1927 sammenslått med naboeiendommen Kirkegata 24, det tidligere hovedkontoret til [[Den Norske Creditbank|Den norske Creditbank]] (DnC). (DnC hadde året før flyttet rett over gata til Storebrands gamle adresse i Kirkegata 21, hvor man hadde reist et stort nybygg som strakte seg helt til [[Kongens gate]].) Hovedkvarteret var i Kirkegata 24 frem til 1963, da Storebrand/Idun flyttet inn i sitt moderne nybygg i Haakon VIIs gate 10 i Vika (ark. F. S. Platou).  
  
 
Etter oppkjøp av flere mindre skadeselskaper ble Storebrand i 1975 organisert som et konsern (A/S Storebrandgruppen), som i 1982 fusjonerte med konkurrenten Nordengruppen til Storebrand-Norden, fra 1986 igjen A/S Storebrand. Nordengruppen hadde røtter tilbake til brannforsikringsselskapet Norden (1867) og livsforsikringsselskapene Brage (1888) og Fram (1903). I 1991 ble Storebrand og UNI Forsikring sammenslått til UNI Storebrand, Norges største forsikringskonsern. UNI Forsikring ble dannet i 1984 som et samarbeid mellom Norges Brannkasse og livsforsikringsselskapet Norske Folk (stiftet 1917).  
 
Etter oppkjøp av flere mindre skadeselskaper ble Storebrand i 1975 organisert som et konsern (A/S Storebrandgruppen), som i 1982 fusjonerte med konkurrenten Nordengruppen til Storebrand-Norden, fra 1986 igjen A/S Storebrand. Nordengruppen hadde røtter tilbake til brannforsikringsselskapet Norden (1867) og livsforsikringsselskapene Brage (1888) og Fram (1903). I 1991 ble Storebrand og UNI Forsikring sammenslått til UNI Storebrand, Norges største forsikringskonsern. UNI Forsikring ble dannet i 1984 som et samarbeid mellom Norges Brannkasse og livsforsikringsselskapet Norske Folk (stiftet 1917).  
  
UNI Storebrand forsøkte i 1991 å få kontroll over det svenske forsikringsselskapet Skandia, men mislyktes og fikk store finansielle problemer. Holdingselskapet ble satt under offentlig administrasjon, men etter refinansiering ble UNI Storebrand på ny børsnotert i 1992 og skiftet i 1996 navn til Storebrand ASA. Man begynte samtidig med bankvirksomhet. Storebrands opprinnelige virksomhet innen skadeforsikring ble i 1999 sammensluttet med svenske Skandia og finske Pohjola til skadeforsikringsselskapet If, Nordens største på området. Storebrand solgte i 2004 sin eierandel i If, men startet i 2006 på ny innen skadeforsikring.  
+
UNI Storebrand forsøkte i 1991 å få kontroll over det svenske forsikringsselskapet Skandia, men mislyktes og fikk store finansielle problemer. Holdingselskapet ble satt under offentlig administrasjon, men etter refinansiering ble UNI Storebrand på ny børsnotert i 1992 og skiftet i 1996 navn til Storebrand ASA. Man begynte samtidig med bankvirksomhet. Storebrands opprinnelige virksomhet innen skadeforsikring ble i 1999 sammensluttet med Skandia og finske Pohjola til skadeforsikringsselskapet If, Nordens største på området. Storebrand solgte i 2004 sin eierandel i If, men startet i 2006 på ny innen skadeforsikring.  
  
I 1999 flyttet Storebrand til det nybygde [[Filipstad brygge]] 1 på [[Aker Brygge]]. Herfra flyttet man i 2009 til Lysaker i Bærum, hvor selskapet i dag holder til i ombygde lokaler etter Aker Kværner.  
+
I 1999 flyttet Storebrand til det nybygde [[Filipstad brygge]] 1 på [[Aker Brygge]]. Herfra flyttet man i 2009 til Lysaker i Bærum, hvor selskapet holder til i ombygde lokaler etter Aker Kværner.  
  
 
===== Referanser i denne artikkelen =====
 
===== Referanser i denne artikkelen =====

Revisjonen fra 15. jan. 2020 kl. 20:57

Storebrand ASA, stort finanskonsern som driver livs- og helseforsikring, kapitalforvaltning og bankvirksomhet, har fra 2009 hovedkontor på Lysaker i Bærum. I Christiania/Oslo har Storebrand blant annet hatt tilhold i Kirkegata 21 (1877–1922) og Kirkegata 24 (1927–1963), før selskapet i 1963 flyttet inn i et stort nyoppført kontorbygg i Haakon VIIs gate 10 i Vika. Etter sammenslutningen med UNI Forsikring i 1991 hadde UNI Storebrand også store kontorbygg i blant annet Ruseløkkveien 26 (tidligere hovedkvarter for Norske Folk), Ruseløkkveien 14 (nå Vika kino) og Wergelandsveien 1–3 (tidligere hovedkvarter for Norges Brannkasse).

I 1999 flyttet Storebrand til det nybygde Filipstad brygge 1 på Aker Brygge. Selskapet lå her til 2009 da det flyttet til Lysaker i Bærum, i ombygde lokaler etter Aker Kværner.

Historikk

Storebrand-konsernet regner sin historie tilbake til 1767 da Den almindelige Brand-Forsikrings-Anstalt ble etablert i København ved kongelig forordning. I 1814 ble administrasjonen overført til Christiania, og i 1913 ble denne forsikringsordningen gjort om til Norges Brannkasse. Storbrand-selskapet ble etablert i 1847 som Christiania Almindelige Brandforsikrings-Selskab for Varer og Effecter. Selskapet ble omtalt som Storebrand, og i 1925 kom denne betegnelsen inn navnet: Christiania Almindelige Forsikrings-Aksjeselskap Storebrand. Storebrand drev opprinnelig innen skadeforsikring, men eierne stiftet i 1861 også livsforsikringsselskapet Idun. Dette selskapet ble en samarbeidspartner. I 1923 overtok Storebrand flesteparten av aksjene i Idun, og i 1970-årene ble de resterende aksjene overtatt.

Storebrand holdt fra stiftelsesåret 1847 en kort tid til i Karl Johans gate 3 (Dybwadgården), før det flyttet til Prinsens gate 11. Her var selskapet i fem år før det flyttet videre til Prinsens gate 8. I 1859 flyttet selskapet til Prinsens gate 5. I 1874 flyttet man tilbake til Prinsens gate 11, før man i 1877 sammen med Idun flyttet inn i eget nybygg i Kirkegata 21 (hjørnet Prinsens gate/Kirkegata). Lokalene ble etter hvert utvidet med nr. 13 og 15 i Prinsens gate.

I 1922 flyttet Storebrand/Idun hovedkontoret til Prinsens gate 11 for tredje gang. Etter ombygninger ble denne eiendommen i 1927 sammenslått med naboeiendommen Kirkegata 24, det tidligere hovedkontoret til Den norske Creditbank (DnC). (DnC hadde året før flyttet rett over gata til Storebrands gamle adresse i Kirkegata 21, hvor man hadde reist et stort nybygg som strakte seg helt til Kongens gate.) Hovedkvarteret var i Kirkegata 24 frem til 1963, da Storebrand/Idun flyttet inn i sitt moderne nybygg i Haakon VIIs gate 10 i Vika (ark. F. S. Platou).

Etter oppkjøp av flere mindre skadeselskaper ble Storebrand i 1975 organisert som et konsern (A/S Storebrandgruppen), som i 1982 fusjonerte med konkurrenten Nordengruppen til Storebrand-Norden, fra 1986 igjen A/S Storebrand. Nordengruppen hadde røtter tilbake til brannforsikringsselskapet Norden (1867) og livsforsikringsselskapene Brage (1888) og Fram (1903). I 1991 ble Storebrand og UNI Forsikring sammenslått til UNI Storebrand, Norges største forsikringskonsern. UNI Forsikring ble dannet i 1984 som et samarbeid mellom Norges Brannkasse og livsforsikringsselskapet Norske Folk (stiftet 1917).

UNI Storebrand forsøkte i 1991 å få kontroll over det svenske forsikringsselskapet Skandia, men mislyktes og fikk store finansielle problemer. Holdingselskapet ble satt under offentlig administrasjon, men etter refinansiering ble UNI Storebrand på ny børsnotert i 1992 og skiftet i 1996 navn til Storebrand ASA. Man begynte samtidig med bankvirksomhet. Storebrands opprinnelige virksomhet innen skadeforsikring ble i 1999 sammensluttet med Skandia og finske Pohjola til skadeforsikringsselskapet If, Nordens største på området. Storebrand solgte i 2004 sin eierandel i If, men startet i 2006 på ny innen skadeforsikring.

I 1999 flyttet Storebrand til det nybygde Filipstad brygge 1 på Aker Brygge. Herfra flyttet man i 2009 til Lysaker i Bærum, hvor selskapet holder til i ombygde lokaler etter Aker Kværner.

Referanser i denne artikkelen
Norges Brannkasse
Referanser til denne artikkelen
Wergelandsveien