Stortingsrepresentanter for Oslo

Revisjon per 14. mar. 2022 kl. 13:51 av KAT (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

STORTINGSREPRESENTANTER FOR OSLO SIDEN 1945

Tabellen omfatter alle valgte representanter, samt fast møtende vararepresentanter for Oslo. For valget i 1945 er også representantene fra Aker tatt med.


repr. = valgt representant

vara = vararepresentanter som har møtt fast mens den valgte representanten har sittet i regjeringen. Andre vararepresentanter er ikke tatt med.

R = medlem av regjeringen.

Arbeiderpartiet

Berg, Jan (f. 1941) vara 1979–81

Berntsen, Thorbjørn (f. 1935) vara 1971–72, 1973–77, repr. 1977–97 (R 1990–97)

Birkeland, Turid (1962–2015) vara 1986–89 (R 1996–97)

Bratteli, Trygve (1910–84) repr. 1950–81 (R 1951–55, 1956–63, 1963–64, 1971–72, 1973–76)

Brundtland, Gro Harlem (f. 1939) repr. 1977–97 (R 1974–79, 1981, 1986–89, 1990–96)

Bråten, Elsa Rastad (1918–99) vara 1973–76

Bull, Trygve (1905–99) vara 1958–63, 1963–64

Bøhler, Jan (f. 1952) repr. 2005–21 (fra 2020 medlem av Senterpartiet)

Eide, Espen Barth (f. 1964) repr. 2017– (R 2011–13, 2021–)

Eide, Ingrid (f. 1933) vara 1979–81

Evensen, Lars (1896–1969) repr. 1954–57 (R 1945–53)

Faremo, Grete (f. 1955) repr. 1993–97 (R 1990–96, 2009–13)

Froyn, Bjørgulv (f. 1945) repr. 2001–05

Frydenlund, Knut (1927–87) repr. 1969–87 (R 1973–81, 1986–87)

Førde, Einar (1943–2004) repr. 1969–89 (1981–85 for Akershus) (R 1979–81)

Gerhardsen, Einar (1897–1987) repr. 1945–69 (R 1945–51, 1955–63, 1963–65)

Godal, Bjørn Tore (f. 1945) vara 1986–89, repr. 1989–2001 (R 1991–97, 2000–01)

Gunaratnam, Kamzy (f. 1988) repr. 2021–

Haugen, Ingvald (1894–1958) repr. 1945–49

Haugli, Håkon (f. 1969) vara 2009–13

Havrøy, Haldis (1925–2000) repr. 1973–81

Hildeng, Britt (f. 1943) repr. 1997–2009

Hornslien, Anders (f. 1970) vara 1993–96, 2000–01

Hovig, Dagny Gärtner (f. 1945) vara 1993–96

Husøy, Inger Lise (f. 1957) vara 1991–97, repr. 1997–2001

Jacobsen, Frode (f. 1968) vara 2021–

Khan, Saera (f. 1979) repr. 2005–09

Kristiansen, Rune (f. 1948) vara 1990–97, repr. 1997–2001

Larsen, Gunnar Alf (1919–2003) vara 1954–55, 1957–63, 1963–65, repr. 1965–77

Larsen, Hjalmar (1882–1960) vara 1945–53

Lie, Trygve (1896–1968) repr. 1937–40, 1945–49 (R 1935–46, 1963, 1963–64)

Lionæs, Aase (1907–99) vara 1954–57, repr. 1958–77

Marthinsen, Marianne (f. 1980) repr. 2005–21

Moe, Finn (1902–71) repr. 1950–69

Nordahl, Konrad (1897–1975) repr. 1958–65

Nybakk, Marit (f. 1947) vara 1986–87, repr. 1987–2017

Pettersen, Eugen A. (1894–1964) vara 1945–48

Pihl, Tove (1924–87) repr. 1969–73

Rønbeck, Sissel (f. 1950) vara 1977–79, repr. 1981–93 (R 1979–81, 1986–89, 1996–97)

Seweriin, Rakel (1906–95) repr.1945–69 (R 1953–55)

Skau, Per (f. 1961) vara 1993–96

Steen, Reiulf (1933–2014) repr. 1977–85 (for Akershus 1985–92) (R 1971–72, 1979–81)

Stoltenberg, Jens (f. 1959) vara 1990–93, repr. 1993–2014/2017 (R 1993–97, 2000–01, 2005–13)

Støre, Jonas Gahr (f. 1960) repr. 2009– (R 2005–13, 2021–)

Staalesen, Siri Gåsemyr (f. 1973) repr. 2017–21, vara 2021–

Sundnes, Trine Lise (f. 1970) repr. 2021–

Tajik, Hadia (f. 1983) repr. 2009–17 (for Rogaland 2017–) (R 2012–13, 2021–22)

Tariq, Shahbaz (f. 1948) vara 2000–01

Torp, Oscar Fredrik (1893–1958) repr. 1937–49 (fra Vestfold 1950–58) (R 1935–48, 1951–55)

Wickholm, Truls (f. 1978) vara 2005–17

Yrvin, Karin (1970) vara 2012–13

Ødegaard, Ivar (1925–2002) vara 1977–81

Aakervik, Anne (f, 1947) vara 1990–93

Fremskrittspartiet

(1973 Anders Langes Parti)

Christiansen, Ellen Christine (f. 1964) repr. 1993–97

Danielsen, Dag (f. 1955) repr. 1997–2001

Hagen, Carl I. (f. 1944) repr. 1974–77, 1981–2009 (fra 2021 for Oppland)

Jensen, Siv (f. 1969) repr. 1997–2021 (R 2013–20)

Keshvari, Mazyar (f. 1981) vara 2013–20 (uavhengig fra 2019)

Lange, Anders (1904–74) repr. 1973–74

Myhre, Peter N. (f. 1954) repr. 2009–13

Skjervengen, Pål Atle (f. 1960) repr. 1989–93

Tybring-Gjedde, Christian (f. 1963) repr. 2005–

Wara, Tor Mikkel (f. 1964) repr. 1989–93 (R 2018–19)

Høyre

Astrup, Nikolai (f. 1978) repr. 2009– (R 2018–21)

Bruu, Reidar (1903–89) repr. 1954–69

Clemet, Kristin (f. 1957) repr. 1989–93 (R 1989–90, 2001–05)

Devold, Kristin Krohn (f. 1961) repr. 1993–2005 (R 2001–05)

Ditlev-Simonsen, Per (f. 1932) repr. 1981–85 (R 1989–90)

Foss, Per-Kristian (f. 1950) repr. 1981–2013 (R 2001–05)

Garmann, Kari (f. 1945) vara 1985–86, 1989–90

Hafstad, Karin (1936–2019) repr. 1973–81

Hambro, Carl Joachim (1885–1964) (fra 1919) repr. 1945–57

Hammerstad, Oddmund H. (f. 1942) vara 1989–90

Heggelund, Stefan (f. 1984) repr. 2013–21

Heiberg, Astrid Nøklebye (1936–2020) repr. 1985–89, vara 2018–19 (R 1986)

Høegh, Annelise (1948–2015) vara 1981–85, repr. 1985–2001

Kapur, Mudassar (f. 1976) repr. 2013–

Kjæstad, Hans G. (f. 1947) vara 2001–05

Langslet, Lars Roar (1936–2016) repr. 1969–89 (R 1981–86)

Larssen, Heidi (f. 1951) repr. 2001–05

Lowzow, Wenche (1926–2016) repr. 1977–85

Lunde, Heidi Nordby (f. 1973) vara 2013–17, repr. 2017–

Lunde, Sveinung (f. 1955) vara 1983–86

Lønning, Inge (1938–2013) repr. 1997–2009

Lønning, Per (1928–2016) repr. 1958–65

Moe, Ivar (1922–2014) vara 1963

Nybø, Hallfrid (f. 1939) vara 1985–86

Petersen, Erling (1906–92) repr. 1954–73

Rafiq, Afshan (f. 1975) repr. 2001–05

Rognerud, Berte (1907–97) repr. 1954–73

Rognlien, Børre (f. 1944) vara 1981–85

Rynning, Astri (1915–2006) vara 1965–69

Sjaastad, Anders C. (f, 1942) repr. 1985–97 (R 1981–86)

Smitt Ingebretsen, Hermann (1891–1961) repr. 1945–57

Strandskog, Camilla (f. 1984) vara 2019–21

Stranger, Rolf (1891–1990) repr. 1945–53

Syse, Jan P. (1930–97) vara 1969–70, repr. 1973–97 (R 1983–85, 1989–90)

Søreiede, Ine Marie Eriksen (f. 1976) vara 2002–05, repr. 2005– (R 2013–21)

Tetzschner, Michael (f. 1954) repr. 2009–21

Thyness, Paul (1930–2016) repr. 1965–81

Tybring-Gjedde, Mathilde (f. 1992) vara 2017–21, repr. 2021–

Vinje, Kristin (f. 1963) repr. 2013–17

Værnø, Grethe (f. 1938) repr. 1981–85

Willoch, Kåre (f. 1928) repr. 1958–89 (R 1963, 1965–70, 1981–86)

Kristelig Folkeparti

Bjartveit, Eleonore (1924–2002) vara 1983–86, repr. 1989–93 (R 1989–90)

Kristiansen, Eli (f. 1933) repr. 1977–81

Kristiansen, Kåre (1920–2005) vara 1969–70, repr. 1973–89 (R 1983–86)

Prestegård, Gunnar (f. 1935) vara 1989–90

Rise, Lars (f. 1955) repr. 1997–2005

Syversen, Hans Olav (f. 1966) repr. 2005–17

Wikborg, Erling (1894–1992) repr. 1945–49, 1954–61 (R 1963)

Aarvik, Egil (1912–90) repr. 1961–65, 1969–73 (for Akershus 1973–77) (R 1965–71)


Miljøpartiet de Grønne

Bastholm, Une Aina (f. 1986) repr. 2017–21 (for Akershus 2021–)

Berg, Lan Marie Nguyen (f. 1987) repr. 2021–

Hansson, Rasmus (f. 1954) repr. 2013–17, 2021–

Norges Kommunistiske Parti

Hansteen, Kirsten (1903–74) repr. 1945–49 (R 1945)

Hoff, Henry (1921–2011) repr. 1955-57

Strand Johansen, Johan (1903–70) repr. 1945–49, 1954–55

Rødt / Rød Valgallianse

Aydar, Seher (f. 1989) repr. 2021–

Folkvord, Erling (f. 1949) repr. 1993–97

Moxnes, Bjørnar (f. 1981) repr. 2017–

Senterpartiet

Bøhler, Jan (f. 1952) repr. 2020–21 (2005–20 repr. for Arbeiderpartiet)

Haukvik, Arne (1926–2002) repr. 1993–97

Sosialistisk Folkeparti / Sosialistisk Venstreparti

Chaudhry, Akhtar (f. 1961) vara 2007–13

Eide, Petter (f. 1959) repr. 2017–21

Gustavsen, Finn (1926–2005) repr. 1961–69, 1973–77

Halvorsen, Kristin (f. 1960) repr. 1989–2013 (R 2005–13)

Holmås, Heikki (f. 1972) repr. 2001–17 (R 2012–13)

Hussein, Marian Abdi (f. 1986) repr. 2021–

Kaski, Kari Elisabeth (f. 1987) repr. 2017–

Koritzinsky, Theo (f. 1941) repr. 1985–93

Solheim, Erik (f. 1955) repr. (for Sør-Trøndelag 1989–93) 1993–2001 (R 2005–12)

Sørensen, Heidi (f. 1970) repr. 2001–05, vara 2005–07, 2012–13

Unneland,  Andreas Sjalg (f. 1994) repr. 2021–

Ørnhøi, Stein (f. 1935) repr. 1977–85

Ås, Berit (f. 1928) repr. 1973–77

Venstre

Almeland, Grunde (f. 1991) vara 2018–20, repr. 2021–

Dørum, Odd Einar (f. 1943) repr. 1997–2009 (R 1997–2000, 2001–05)

Elvestuen, Ola (f. 1967) repr. 2013– (R 2018–20)

Fladmark, Helene Falch (f. 1966) vara 1997–2000

Grande, Trine Skei (f. 1969) vara 2001–05, repr. 2005–21 (R 2018–20)

Kortner, Olaf (1920–98) vara 1965–70 (R 1963)

Melby, Guri (f. 1981) vara 2018–20 (R 2020–21). repr. 2021–

Seip, Helge (1919–2004) repr. 1954–73 (fra 1972 DnF) (R 1965–70)

Mandatfordeling ved Stortingsvalgene i Oslo siden 1945

Parti 1945 1949 1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985
Arbeiderpartiet 4 4 5 6 6 6 6 6 7 5 5
Høyre 2 3 5 5 5 5 5 5 6 7 7
Venstre 1 1 1 1
Kristelig Folkeparti 1 1 1 1 1 14 1 1
Sosialistisk Venstreparti1 1 1 2 1 1 1
Fremskrittspartiet2 1 1 1
Kommunistene 1 1
I alt 73 7 13 13 13 13 13 15 15 15 15

1 1961 og 1965 Sosialistisk Folkeparti; 1973 Sosialistisk Valgforbund

2 1973 Anders Langes Parti

3 Representantene for Aker ble valgt i Akershus

4 Valgt på fellesliste med Senterpartiet og Det Nye Folkepartiet

Parti 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017 2021
Arbeiderpartiet 5 6 6 4 6 6 6 52 4
Høyre 5 5 4 5 3 4 6 6 5
Fremskrittspartiet 3 2 3 2 3 3 2 2 1
Sosialistisk Venstreparti 2 2 2 3 2 2 1 2 3
Kristelig Folkeparti 1 1 1 1 1 1
Venstre 1 1 2 1 2 2 3
Miljøpartiet De Grønne 1 1 2
Rødt1 1 1 2
Senterpartiet 1 02
I alt 16 17 17 16 17 17 19 19 20

1 1993 Rød Valgallianse

2 En representant (Jan Bøhler) gikk fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet i perioden

KAT