Svartdalen

Revisjon per 4. nov. 2019 kl. 20:48 av Helge (diskusjon | bidrag) (geotag)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Svartdalen, trang skjæring ovenfor Kværner hvor Alna renner i stryk og fall. Navnet kommer av de svarte fjellveggene langs sørsiden av dalen. Svartdalen avgrenses av Enebakkveien mot Lodalen, Konows gateSvartdalsveien og Arnljot Gellines vei.

Her var det tidligere mølle og sagbruk. Kværnerfossene ble utbygd og lagt i rør 1948.

Svartdalen er et langt på vei urørt naturområde med en rik edelløvskog med flere varmekjære arter (alm, ask, eik, lind, lønn, pil, svartor) og en rik fauna.

Svartdalsparken mellom Enebakkveien og Hovedbanen ved Arnljot Gellines vei ble anlagt i 1930-årene, da 90 daa ble parkmessig behandlet. Turveien gjennom Svartdalen er en del av Alnastien, åpnet 2011. Den forbinder Klosterenga med Bryn og har forgreninger videre til Nøklevann og helt til Gjelleråsen.