Tåsen (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Tåsen, boligstrøk mellom Sogn og Nydalen, bydel Nordre Aker, har navn etter Tåsen-gårdene. Utbyggingen av det gamle jordbruksområdet til boligstrøk tok til for alvor i begynnelsen av 1920-årene. Tomter solgt av kommunen og Akersbanerne gav villabebyggelsen omkring Tåsen terrasse. Tåsen hageby ble til som et egnehjem-tiltak omkring nedre strekning av Tåsenveien.

Under okkupasjonen hadde tyskerne en brakkeleir med øvelsesfelt ved Rektorhaugen, og i dette området ble det reist boligblokker og rekkehus i 1950- årene. Tåsen skole (barneskole) åpnet 1916, flere ganger utvidet. Sognsvannsbanen ble åpnet til Tåsen 1934. 24. februar 1992 skjedde en alvorlig ulykke ved stasjonen, idet et T-banetog kolliderte med en gravemaskin som arbeidet i skinnegangen. En kvinne ble drept og 12 mennesker skadd. 1993 ble stasjonen flyttet til oversiden av Ringveien. Tåsen aldershjem (ark. Knut Knutsen) oppført 1937–41. Tåsensenteret med torg og diverse butikker åpnet 1963, innebygd i 1980-årene. TåsentunnelenStore Ringvei mellom Nydalsbrua og Berg åpnet 1999.