Tørtberg (plass) Slime

Tørtberg, tidligere plass med gnr. 187/2 som lå ved den nåværende Tørtbergveien, husmannsplass under Slime, fra 1811 under Bjørndal, fra 1864 fraskilt som egen eiendom. Gårdshusene er revet.